Google Website Translator Gadget_________ ATTENTION "Αγγλικά" is ENGLISH !!!!!

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια μίας Ρεφλεξολογικής συνεδρίας.


Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια μίας Ρεφλεξολογικής συνεδρίας.
Αλέξανδρος Τηλικίδης


Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες της Εναρμόνισης,
Γράφω αυτό το άρθρο για την Ρεφλεξολογία κατόπιν παραγγελίας του εκδότη της Εναρμόνισης Σπύρου Δημητράκουλα. Ο Σπύρος έχει μεταμορφώσει το περιοδικό των Ρεφλεξολόγων και του έχει προσδώσει αξιοπιστία και ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν η καλή και αποτελεσματική δουλειά πρέπει να επαινείται, εκφράζω τα συγχαρητήρια μου στον Σπύρο για την Εναρμόνιση και ανταποκρίνομαι στην επιθυμία του με την παράθεση των πιο κάτω
σκέψεων.

Κατά την λεγόμενη Ρεφλεξολογική συνεδρία συμβαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα σύζευξη ενέργειας ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Εκείνο λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι ο θεραπευτής αγγίζει με τα άνω άκρα τα κάτω άκρα του θεραπευόμενου. Ας δούμε τι εκφράζουν τα άνω άκρα του θεραπευτή:

Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική σκέψη, τα άνω άκρα εκφράζουν κάτι από το Ουράνιο, το yang τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Τα άνω άκρα αποτελούν προεκτάσεις του θώρακα και η κίνηση τους συνδέεται με τον θώρακα και τα όργανα που περιέχονται μέσα σε αυτόν, δηλαδή την Καρδιά και τους Πνεύμονες. Η Καρδιά συνδέεται με το στοιχείο της φωτιάς, το οποίο ουσιαστικά κατανέμει διαμέσου του αίματος (αρτηριακού αίματος) σε όλο το σώμα και έτσι το θερμαίνει. Από την άλλη στον θώρακα βρίσκονται και οι Πνεύμονες οι οποίοι φιλοξενούν τον αέρα του σώματος, τον οποίο πάλι διαμέσου του αίματος κατανέμουν σε όλο το σώμα και έτσι το κινούν.

Ο συνδυασμός της φωτιάς της Καρδιάς με τον αέρα των Πνευμόνων είναι υπεύθυνα για την θέρμανση και κίνηση όλου του σώματος. Τα χέρια, τα άνω άκρα ως προεκτάσεις του θώρακα εκφράζουν την ενέργεια της Καρδιάς και των Πνευμόνων, δηλαδή του ανέμου και της φωτιάς και για αυτό θεωρούμε ότι εκφράζουν κάτι Ουράνιο, τείνοντας ούτως ή άλλως προς τον ουρανό (yang).

Τα κάτω άκρα, τα πόδια, εκφράζουν κάτι από το Γήινο, το Yin τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Τα πόδια αποτελούν προεκτάσεις της κοιλιάς και ως τέτοια, συνδέονται περισσότερο με τα στοιχεία της γης και του νερού, τα οποία η κοιλιά φιλοξενεί υπό μορφή της τροφής. Ούτως ή άλλως τα πόδια μας φέρνουν σε απευθείας επαφή με την ίδια την Γη. Ενώ τα χέρια τείνουν προς τον Ουρανό, τα πόδια τείνουν προς την Γη.

Έχουμε λοιπόν μια ενεργειακή σύζευξη κατά την οποία το Yang του θεραπευτή, τα χέρια, ενώνεται με το Yin του θεραπευόμενου, τα πόδια.
Από μόνη της αυτή η σύζευξη εμπεριέχει μέσα της μια συμπαντική αρμονία. Είναι μια ένωση του Yin με το Yang και κάθε τέτοια ένωση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, εμπεριέχει κάτι από το κάλλος και την αρμονία της φύσης. Η Ρεφλεξολογική συνεδρία λοιπόν ως εκ της φύσεως αρμονική, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι ευεργετική τόσο για τον θεραπευτή, όσο και για τον πελάτη. Αυτή καθ’ αυτή η ένωση των αντιθέτων, χεριών με πόδια, μιμούμενη την φυσική τάξη του σύμπαντος, επιτρέπει την ομαλή διακίνηση ενέργειας από τον ένα πόλο, τον θεραπευτή στον άλλο πόλο τον θεραπευόμενο, αλλά και το αντίθετο. Η Yin Yang σύνδεση χεριών – ποδιών λειτουργεί ως κλειδί που ανοίγει μια πύλη επικοινωνίας και κίνησης μεταξύ των δύο. Το γεγονός αυτό, θα μπορούσα να θεωρήσω ως βασική αιτία των εντυπωσιακών και πολλές φορές απροσδόκητων θεραπευτικών και χαλαρωτικών επιτευγμάτων της Ρεφλεξολογίας .
Η Yin Yang σύζευξη ποδιών και χεριών.
Η σύζευξη όμως ανάμεσα στα χέρια του θεραπευτή και στα πόδια του θεραπευόμενου, έχει και πολλές άλλες σημαντικές πλευρές. Ας πάρουμε πρώτα τον θεραπευόμενο.

Όλοι μας σήμερα ζούμε σε μια διαρκή κατάσταση έντασης και κίνησης. Αυτά συσσωρεύουν σε καθημερινή βάση, φωτιά και αέρα μέσα στο σώμα, τα οποία όταν το σώμα αδυνατεί να απορροφήσει μπορούν να δημιουργήσουν παθολογικές διεργασίες. Με την Ρεφλεξολογία των πελμάτων, η φωτιά και ο αέρας που συσσωρεύονται μέσα στο σώμα από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, διοχετεύονται στο Yin κομμάτι, στα πόδια δηλαδή. Μ’ αυτό τον τρόπο μετασχηματίζονται από κάτι δυνητικά βλαπτικό (αν παραμείνει η φωτιά και ο αέρας στο πάνω τμήμα του σώματος θα βλάψει, είτε προκαλώντας πονοκέφαλο ή ταχυκαρδία, κλπ) σε κάτι ωφέλιμο αφού οδηγούνται στο Yin μέσω της μάλαξης των πελμάτων και αφού ενωθούν με το Yin η ισορροπία επανέρχεται . Η Ρεφλεξολογική συνεδρία λοιπόν προσφέρει κάτι τόσο σημαντικό για τον σύγχρονο άνθρωπο, την γείωση της φωτιάς.

Τι πραγματικά προσφέρει η Ρεφλεξολογική συνεδρία στον ίδιο τον θεραπευτή; Αν η Ρεφλεξολογική συνεδρία προσφέρει στον θεραπευόμενο χαλάρωση και θεραπεία, εξ’ ίσου σημαντικά είναι και τα οφέλη που εισπράττει ο ίδιος ο θεραπευτής.
Κατ’ αρχάς η Ρεφλεξολογική συνεδρία, όπως άλλωστε και όλες οι μορφές μάλαξης που ασκούνται με τα χέρια, κινούν και ξεμπλοκάρουν την ενέργεια του θώρακα. Η κίνηση και το ξεμπλοκάρισμα αφορούν τόσο την Καρδιά, όσο και τους Πνεύμονες του θεραπευτή. Εκείνο βέβαια το οποίο ωφελείται περισσότερο είναι η Καρδιά, γιατί ούτως ή άλλως η προσφορά θεραπευτικού έργου, ανοίγει την ενέργεια της Καρδιάς αυτού που το προσφέρει. Η κίνηση αυτή είναι δεδομένη όταν παράγεται θεραπευτικό έργο, ανεξάρτητα από το αν ο θεραπευτής έχει ανοικτή Καρδιά ή όχι. Η ίδια η προσφορά θεραπευτικού έργου θα ανοίξει και θα ξεμπλοκάρει την ενέργεια της Καρδιάς, ακόμα και του πιο σκληρόκαρδου θεραπευτή, γιατί τέτοια είναι η φύση της κίνησης όταν ένας άνθρωπος, άσχετα από το αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει, επιδιώκει να προσφέρει θεραπεία σε έναν συνάνθρωπό του.
Από την μια λοιπόν, έχουμε ένα άνοιγμα στην Καρδιά του θεραπευτή, το οποίο όμως συμβαίνει ούτως ή άλλως όταν κάποιος επιδιώκει να προσφέρει θεραπεία, ειδικά όταν το κάνει με τα χέρια. Το σπουδαίο όμως με την ρεφλεξολογία ως προς τις ευεργετικές επιδράσεις στον ίδιο τον θεραπευτή είναι το εξής:
Κατά την άσκηση των τεχνών της θεραπείας, ειδικά στην αρχή, όταν ο θεραπευτής αρχίζει να βλέπει τους ανθρώπους να ωφελούνται από την ενέργεια του, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος: να πάρουν τα μυαλά του αέρα. Ο σοβαρότατος κίνδυνος της αλαζονείας και υπεροψίας, ο οποίος είναι ισχυρότατο δηλητήριο για οποιονδήποτε θεραπευτή, καθιστώντας τον ανενεργό και τελικά επικίνδυνο.

Ο κίνδυνος της αλαζονείας ελλοχεύει στην άσκηση όλων των θεραπευτικών τεχνών, ειδικά όμως στην περίπτωση της Ρεφλεξολογίας περιορίζεται λόγω της εφαρμογής μάλαξης στα πόδια του θεραπευόμενου. Το σκύψιμο του θεραπευτή, που εφαρμόζει την μάλαξη στο πέλμα, καλλιεργεί την ταπεινότητα που είναι η σημαντικότερη των αρετών που πρέπει να διαθέτει ένας θεραπευτής. Η ταπεινότητα είναι αντίδοτο του δηλητηρίου της αλαζονείας και είναι βασική προϋπόθεση για να εφαρμόσει κανείς θεραπεία που να μην βλάπτει τον θεραπευόμενο και να είναι και αποτελεσματική.

Η καλλιέργεια της ταπεινότητας με την κίνηση προς την Γη και το πέλμα του θεραπευόμενου, είναι ίσως το πιο ευγενές αποτύπωμα που αφήνει στην ψυχή του Ρεφλεξολόγου η άσκηση της τέχνης του.

Κλείνοντας την αναφορά μου αυτή στα θέματα της ρεφλεξολογίας, θα ήθελα να επισημάνω ένα πρακτικό ζήτημα. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε στον αυτοαποκαλούμενο εναλλακτικό χώρο και εφαρμόζουμε τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπευτικές τέχνες, οφείλουμε να καταλάβουμε ότι οι θεραπευτικές τέχνες που εξασκούμε δεν έχουν ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Ναι μεν είναι καλές, χαλαρώνουν, δεν βλάπτουν, θεραπεύουν ακόμα, αλλά παρ’ όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων τις αγνοεί ή τις θεωρεί προνόμιο μιας μικρής μειοψηφίας ιδιόρρυθμων και περιθωριακών. Για να μην εξαφανιστούν με το πρώτο φύσημα του αέρα, για να ριζώσουν στην ελληνική κοινωνία, πρέπει πρώτα και κύρια να μπορεί να ζήσει κανείς από την άσκησή τους. Μόνο αν προκύψουν επαγγελματίες που βιοπορίζονται μέσα από την άσκηση των θεραπευτικών τεχνών, αυτές θα ριζώσουν στον τόπο μας, αλλιώς θα ξεχαστούν όπως όλες οι μόδες. Στην περίπτωση της Ρεφλεξολογίας για να αποκτήσει κανείς εμπειρία και να μπορεί να προσφέρει μια αξιοπρεπή Ρεφλεξολογική συνεδρία χρειάζονται ώρες πρακτικής και δουλειάς σε πέλματα ανθρώπων. Πως όμως να αποκτήσει ένας νέος Ρεφλεξολόγος ώρες εμπειρίας που θα τον καταστήσουν επαρκή, όταν με το που τελειώνει την σχολή (την όποια σχολή) ζητάει να αμειφθεί με 40 ή 50 ευρώ για μια ώρα;
Πιστεύω ότι αυτό το κοστολόγιο των Ρεφλεξολόγων πρέπει να κατέβει για να αποκτηθεί η εμπειρία της Ρεφλεξολογίας τόσο από τους θεραπευτές όσο και από τον Έλληνα πολίτη ο οποίος την έχει ιδιαίτερη ανάγκη. Ο νέος Ρεφλεξολόγος πρέπει να αποδεχτεί ότι στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας η αμοιβή του θα είναι ισχνή. Προσωπικά πιστεύω ότι 20 ευρώ την ώρα είναι μια αξιοπρεπέστατη αμοιβή και για τον ασθενή και για τον νέο Ρεφλεξολόγο. Έτσι μόνο θα αποκτηθεί πολύτιμη εμπειρία, ασκώντας την τέχνη και όχι περιμένοντας παχυλές αμοιβές.

Αλέξανδρος Τηλικίδης
Φυσίατρος, Βελονιστής, Βοτανοθεραπευτής.
Υπεύθυνος σπουδών της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.

Επικοινωνία: info@akadimia.gr
Πληροφορίες: http://www.akadimia.gr/

Ευχαριστώ πολύ ΔΑΣΚΑΛΕ που τήρησες την υπόσχεση σου και έγραψες αυτό το υπέροχο κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: