Google Website Translator Gadget_________ ATTENTION "Αγγλικά" is ENGLISH !!!!!

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Anatomy of the foot - Biomechanics - Plantar Fascia

Παρακάτω θα βρείτε μερικά ενδιαφέροντα βίντεο σχετικά με την ανατομία του ποδιού.

First of all I would like to thank all of the colleuages from around the world(India, Africa, Japan) for their encouraging and inspiring e-mails. Many of you have sent in questions and I will get to all of them as soon as possible.

Πελματιαία απονεύρωση - Το Σ/Κ παρακολούθησα ένα ενδιαφέρον σεμινάριο περιτοναϊκής θεραπείας. Με έβαλε σε σκέψεις για τον αν επηρεάζουμε τον συνδετικό ιστό την ώρα που ρεφλεξολογούμε.

Regarding anatomy I think the following videos will be of help.

Plantar Fascia - this weekend I followed a fascia therapy seminar and found it very interesting and inspiring. Should we be thinking when we reflex in terms of the largest sytem of the body, the fascia? Are we beneficial due to these connections? Peter Lund Frandsen and Dorthe Krogsgaard from Touchpoint DK have referred to this hypothesis in a lecture of theirs. Paragraph - Moving the body – mechanical energyΤι είναι η περιτονία? What is fascia - The fuzz! Understanding this perpespective will possibly influence our techniques and the quality - amount of our pressure.Βιομηχανική του άκρου πόδα - κλειδόλιθοι - και οριζόντιες ζώνες οι οποίες συμφωνούν με τον διαχωρισμό της Hanne Marquardt. Δεν είναι τυχαίο ότι στο NHS διδάσκουμε Ρεφλεξολόγία πάνω στα οστά όπως και γίνεται και στις Σκανδιναβικές χώρες!

Biomechanics of the foot
, I find very intersting that the division being made is according to reflexology vertical zones by Hanne Marquardt, years ago!.

PHYSICAL THERAPY: Cranio Sacral Reflexology

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στα αγγλικά για την Κράνιο Ιερή Ρεφλεξολογία.

PHYSICAL THERAPY: Cranio Sacral Reflexology: " by Dr Martine Faure-Alderson (more info) listed in reflexology, originally published in issue 176 - November 2010. Healing through touch i..."

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΗ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ένας "φίλος" ο Γ.Φ μας κοινοποίησε το ακόλουθο.

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (SIOP) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Αυτό είναι το 11ο επίσημο έγγραφο της Ομάδας Εργασίας της Ψυχοκοινωνικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας της Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP), που ιδρύθηκε το 1991 σχετικά με Ψυχοκοινωνικά Θέματα της Παιδιατρικής Ογκολογίας. Υπάρχει μια τάση σε μερικούς γιατρούς να κάνουν γενικές δηλώσεις εναντίον της χρήσης μη-συμβατικών θεραπειών, ακόμα και όταν αυτές οι θεραπείες δεν είναι επιζήμιες. Υπάρχει, επίσης, μια όμοια τάση από την πλευρά πολλών γονιών να κάνουν ο,τιδήποτε τους είναι δυνατό για το παιδί τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιασδήποτε μη-συμβατικής θεραπείας που εκείνοι αισθάνονται ότι ίσως κάνει κάποιο καλό. Η ομάδα ιατρικής φροντίδας πρέπει να ανοίξει έναν υγιή διάλογο με τους γονείς που θα οδηγήσει σ’ έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σ’ αυτές τις συμπληρωματικές θεραπείες που είναι επιζήμιες και σ’ αυτές που δεν είναι και στην πραγματικότητα ίσως να είναι βοηθητικές ψυχολογικά αν όχι θεραπευτικά.

Λέξεις κλειδιά: καρκίνος παιδικής ηλικίας’ επιζήμιες και μη-επιζήμιες θεραπείες’

μη-συμβατικές θεραπείες’ ψυχοκοινωνικά θέματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτές οι οδηγίες θα περιγράψουν σημαντικά θέματα και σημεία-κλειδιά στον διαχωρισμό θεραπειών του καρκίνου παιδικής ηλικίας που δεν είναι επιβλαβείς από αυτές που είναι μερικώς ή εντελώς επιβλαβείς. Απαραίτητη σ’ αυτήν την συζήτηση είναι η προϋπόθεση ότι οι γονείς –και τα ίδια τα παιδιά/ οι έφηβοι όσο τους επιτρέπει το επίπεδο ανάπτυξής τους- συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση συμβατικής ιατρικής θεραπείας. Απαραίτητο στη συζήτηση είναι επίσης το ότι οι γιατροί και τα άλλα μέλη της ευρείας ομάδας ιατρικής φροντίδας θα ενθαρρύνουν τον διάλογο, θα προσφέρουν συμβουλές και θα ακούν τις ανησυχίες των ασθενών και των γονιών τους σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών θεραπειών.

Η συμβατική ιατρική θεραπεία στον καρκίνο παιδικής ηλικίας περιλαμβάνει τόσο αποδεδειγμένες θεραπείες (θεραπείες που είναι βασισμένες σε στοιχεία και αποδείχτηκαν αποτελεσματικές) όσο και ερευνητικές θεραπείες (θεραπείες που μελετώνται σε ένα κλινικό κέντρο). Η συμβατική θεραπεία επομένως αναφέρεται σε μορφές ιατρικής θεραπείας (α) που είναι ευρέως εφαρμοσμένες και αποδεδειγμένες από επαγγελματίες της ιατρικής ως οι πιο αποτελεσματικές, (β) για τις οποίες υπάρχουν τυπικές επιστημονικές αποδείξεις της αποτελεσματικότητάς, (γ) συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό και συμπεράσματα δημοσιευμένα σε περιοδικά υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι οι συμβατικές θεραπείες βασίζονται στην κλινική έρευνα.

Η μη-συμβατική ιατρική θεραπεία στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας ενέχει δυο έννοιες που διαφέρουν τόσο ως προς τη σημασία όσο και ως προς την ιατρική πρακτική: τις συμπληρωματικές θεραπείες (αυτές που χρησιμοποιούνται παράλληλα με την κλασική ιατρική) και τις εναλλακτικές θεραπείες (αυτές που χρησιμοποιούνται αντί της συμβατικής ιατρικής). Αυτό που ακολουθεί είναι μια επεξεργασία του διαχωρισμού του όρου μη-συμβατική θεραπεία ανάμεσα σε αυτές τις θεραπείες που χρησιμοποιούνται αντί της συμβατικής ιατρικής (εναλλακτικές θεραπείες) και σε αυτές τις θεραπείες που χρησιμοποιούνται προς ενίσχυση της συμβατικής ιατρικής (συμπληρωματικές θεραπείες). Παρόλο που αυτές οι οδηγίες είναι γραμμένες για την παιδιατρική ογκολογία, πολλή δουλειά έχει γίνει πρόσφατα σ΄ αυτόν τον τομέα στην ιατρική ενηλίκων και είναι γενικώς αποδεκτή επίσης και στα παιδιά.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι μη αποδεδειγμένες θεραπείες που έχουν αντικαταστήσει και χρησιμοποιούνται αντί της συμβατικής ιατρικής. Κατά συνέπεια, οδηγούν στη μη συνέχιση της

θεραπείας που έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική. Αυτή η θεραπεία, που έχει συστηθεί για το συγκεκριμένο παιδί/ έφηβο από τους γιατρούς που είναι ειδικοί σ’ αυτή τη μορφή του παιδιατρικού καρκίνου, συνήθως αντικαθίσταται από μια μη αποδεδειγμένη μη συμβατική ιατρική και/ ή μη-ιατρική θεραπεία. Μια τέτοια αντικατάσταση μπορεί να οδηγεί στην απώλεια του δικαιώματος του παιδιού/ εφήβου για την καλύτερη δυνατή θεραπεία και, συνεπακόλουθα, στην απώλεια της ελπίδας του παιδιού/ εφήβου για επιβίωση. Αυτή η συγκεκριμένη χρήση της εναλλακτικής ιατρικής θα πρέπει να αποθαρρύνεται δυναμικά, με πλήρη και επαρκή επεξήγηση στα παιδιά/ εφήβους και στους γονείς τους ώστε να κατανοήσουν τις αιτίες για μια τέτοια συμβουλή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Συμπληρωματικές θεραπείες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται προς ενίσχυση της συμβατικής ιατρικής, για να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, να μειώσουν τις παρενέργειες ή να παράσχουν ψυχολογικό όφελος. Υπάρχει μια πιο αυξανόμενη περισσότερο παρά ποτέ χρήση τέτοιων συμπληρωματικών θεραπειών και ένας αυξανόμενος αριθμός γονιών παιδιών με καρκίνο που υποστηρίζουν την χρήση τους. Αυτές οι μη επιβλαβείς θεραπείες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως η χαλάρωση και η ενόραση, η ύπνωση, η ονειροπόληση, το μασάζ, η αρωματοθεραπεία, μια ποικιλία από πνευματικές βοηθητικές θεραπείες βασισμένες στην κουλτούρα και την πολιτιστική ευαισθησία του ασθενή και τις βαθιές θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Τέτοιες μη βλαβερές συμπληρωματικές θεραπείες (α) συχνά κάνουν τα παιδιά/ εφήβους ασθενείς και τους γονείς τους να αισθάνονται καλύτερα, (β) τους δίνουν την/ μια αίσθηση ότι έχουν έναν ευρύτερο έλεγχο πάνω στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την υγεία του παιδιού, (γ) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση τόσο του ψυχοκοινωνικού όσο και του σωματικού πόνου, (δ) μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, (ε) ίσως προσφέρουν κάποια ανακούφιση από τις παρενέργειες συμβατικών θεραπειών και (στ) μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα δεδομένα από παιδιατρικές κλινικές καρκίνου επιβεβαιώνουν την αξία, την χρησιμότητα και την παρατεταμένη συμμετοχή των οικογενειών σε τέτοιες συμπληρωματικές θεραπείες. Τέτοιες θεραπείες που δεν είναι επιζήμιες και παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη στα παιδιά και στις οικογένειές τους δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται από την ομάδα ιατρικής φροντίδας.

Συνοψίζοντας, οι γιατροί και τα άλλα μέλη της ομάδας ιατρικής φροντίδας θα πρέπει να αποθαρρύνουν την διακοπή αποδεδειγμένων συμβατικών θεραπειών και την αντικατάστασή τους από μη αποδεδειγμένες εναλλακτικές θεραπείες. Παράλληλα, οι γιατροί δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την συζήτηση με τους γονείς σχετικά με μη επιβλαβείς συμπληρωματικές θεραπείες και την ελεγχόμενη χρήση τους, με την όποια συνεπακόλουθη επιφύλαξη.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Το σοβαρό πρόβλημα με την χρήση συμπληρωματικών θεραπειών είναι ότι όταν εφαρμόζονται σε υπερβολικό βαθμό μερικές θεραπείες μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές, να προξενήσουν σοβαρές παρενέργειες, να είναι σωματικά επιζήμιες για το παιδί και να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο. Η τοξικότητα των βοτάνων είναι ένα συνηθισμένο παράδειγμα υποτιθέμενων μη βλαβερών θεραπειών που μπορεί ουσιαστικά να γίνουν πολύ επιβλαβείς. Τα βότανα, οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία. Ένα μείγμα από κινέζικα βότανα που ονομάζεται Aristolochia fangchi μπορεί να προκαλέσει σταδιακή νεφρική ανεπάρκεια και κατά συνέπεια καρκίνο στην ουροδόχο κύστη. To Borrago officialis μπορεί να οδηγήσει σε φλεβοαποφρακτική νόσο των φλεβών. Το Tussilago farfara μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του ήπατος, το Eucalptus globulus σε αταξία, η Camphora σε σπασμούς, το Ginseng σε υπερδιέγερση και οι υψηλές δόσεις Βιταμίνης Α σε ανεπάρκεια του ήπατος. Άλλες συμπληρωματικές θεραπείες μπορεί να είναι επίσης πολύ επιβλαβείς – για παράδειγμα: η παρατεταμένη χρήση κλυσμάτων, η εφαρμογή μαγνητικών πεδίων και/ ή η ηλεκτρική ενέργεια εξωτερικά του σώματος, και η χρήση φαρμακολογικών παραγόντων προερχόμενων από πηγές όπως η ψίχα του βερίκοκου και οι χόνδροι του καρχαρία. Η Eyre και οι συνεργάτες της δίνουν μιαν εξαιρετική και λεπτομερή περιγραφή αυτού του θέματος.

Δεν είναι σκοπός αυτών των οδηγιών να απαριθμήσει όλες τις επιβλαβείς μη-συμβατικές θεραπείες. Είναι όμως σκοπός τους να παροτρύνουν τους γονείς να συζητήσουν με τον γιατρό τους και τα άλλα μέλη της ομάδας ιατρικής φροντίδας το κατά πόσο μια συγκεκριμένη εναλλακτική προσέγγιση μπορεί να είναι επιβλαβής για το παιδί τους. Οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί σχετικά με την εφαρμογή μη- συμβατικών θεραπειών όταν (α) η προτεινόμενη μη- συμβατική θεραπεία είναι ένα «μυστικό» που μόνο ειδικοί μπορούν να παρέχουν, (β) όταν η θεραπεία υπόσχεται ίαση από σχεδόν όλες τις μορφές καρκίνου ή όλες τις ιατρικές συνθήκες, (γ) όταν οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι είναι ταλαιπωρημένοι από την ιατρική κοινότητα, (δ) όταν οι υποστηρικτές της επιτίθενται στην ιατρική κοινότητα, ή ειδικότερα, (ε) οι υποστηρικτές της απαιτούν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων προκαταβολικά.

Η βλάβη μπορεί να είναι τόσο ψυχοκοινωνική όσο και σωματική. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει καμιά σωματική βλάβη, το να δίνεις μια ψεύτικη ελπίδα στους γονείς, μπορεί να τους προκαλέσει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα όταν η μη- συμβατική συμπληρωματική θεραπεία αποδειχθεί αναποτελεσματική. Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ανακουφιστικής φάσης της θεραπείας οι μη-συμβατικές θεραπείες μπορούν να αποσπάσουν τους γονείς από τον πολύ αληθινό, συναισθηματικά οδυνηρό και απαιτητικό ρόλο του να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, τον ασθενή και τους συγγενείς να προετοιμαστούν ρεαλιστικά για τις τελευταίες μέρες του ασθενούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Οι ακόλουθες γενικές οδηγίες εφαρμοστούν:

1. Τα μέλη της ομάδας ιατρικής φροντίδας θα πρέπει να αποδέχονται ότι τα παιδιά/ οι έφηβοι και οι γονείς τους χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε υποστηρικτικούς μηχανισμούς έχουν στην διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των μη-επιβλαβών συμπληρωματικών θεραπειών, ακόμα και όταν χρησιμεύουν μόνο από ψυχολογικής άποψης. Ειδικότερα, η ομάδα ιατρικής φροντίδας δεν θα πρέπει αυτόματα και αποτρεπτικά να αποθαρρύνει τη χρήση μη-επιβλαβών συμπληρωματικών θεραπειών.

2. Η ομάδα ιατρικής φροντίδας θα πρέπει να είναι προσεχτική με μη-συμβατικές εναλλακτικές θεραπείες που ίσως είναι σωματικά επιβλαβείς για το παιδί/ τον έφηβο και/ ή τους γονείς του.Όλα τα μέλη της οικογένειας που εμπλέκονται θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συζητούν ανοιχτά αυτές τις επιβλαβείς θεραπείες με ενημερωμένους και ειδικούς συμβούλους. Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, τα παιδιά/ οι έφηβοι, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους, και οι γονείς τους θα αποκομίσουν μια καθαρή αντίληψη του λόγου για τον οποίο έγινε η σύσταση εναντίον της χρήσης μη-συμβατικών θεραπειών, γνωστών για τις αντίθετες ή τοξικές συνέπειές ή αλληλεπιδράσεις τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υπάρχει μια τάση σε μερικούς γιατρούς προβαίνουν σε απόλυτες δηλώσεις ενάντια στη χρήση μη- αποδεδειγμένων, μη-συμβατικών θεραπειών, ακόμα και όταν αυτές οι θεραπείες δεν είναι επιβλαβείς. Υπάρχει και μια ίδια και διαμετρικά αντίθετη τάση από την πλευρά πολλών γονιών που επιθυμούν να κάνουν ο,τιδήποτε τους είναι δυνατό για το παιδί τους, να ψάχνουν για μη-συμβατικές θεραπείες που αισθάνονται ότι ίσως κάνουν κάποιο καλό στο παιδί. Η ομάδα ιατρικής φροντίδας πρέπει να ανοίξει έναν υγιή διάλογο που θα οδηγήσει στον σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις επιβλαβείς και στις πιθανώς χρήσιμες συμπληρωματικές θεραπείες. Μια αποτυχία να ανοίξουν έναν τέτοιο διάλογο θα κρατήσει τα παιδιά/ τους εφήβους και τους γονείς τους μακριά από το να μιλούν για συμπληρωματικές θεραπείες και μπορεί τελικά να τους οδηγήσει στο να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές θεραπείες στο σύνολό τους. Μια διεξοδική συζήτηση όχι μόνο θα προστατέψει και θα υποστηρίξει το καλύτερο δυνατό συμφέρον του συγκεκριμένου παιδιού, αλλά και θα μπορούσε ακόμα να υποστηρίξει την αναζήτηση/ εύρεση πληροφοριών σχετικά με τις μη-συμβατικές θεραπείες στον τομέα της γενικότερης πληροφόρησης και, ακόμα περισσότερο, της έρευνας σ’ αυτόν τον τομέα.
http://www.floga.org.gr/Editor/assets/nonconventionaltherapiessiopgreek.pdf

Νέο βιβλίο από τον ΘΑΝΑΣΗ ΔΡΙΤΣΑ

Όταν παραβρέθηκε στην περυσινή ημερίδα του ΣΕΡ κέρδισε τις εντυπώσεις και συνεχίζει να τραβά την προσοχή μας μεταφέροντας μας τους προβληματισμούς του, για την υγεία.

Η ασθένεια της υγείας από τον Θανάση Δρίτσα
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Νοέμβριος 2010

Το νέο βιβλίο του καρδιολόγου, συνθέτη και συγγραφέα Θανάση Δρίτσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Η έκδοση περιέχει μια επιλογή από επίκαιρα άρθρα και κείμενα του συγγραφέα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ την τελευταία πενταετία. Η πλειονότητα των κειμένων σχολιάζουν τρέχοντα ζωτικά προβλήματα του χώρου της υγείας και αποπνέουν την πεποίθηση του συγγραφέα ότι η υγειονομική περίθαλψη έχει πλέον εκτραπεί από την ιδεολογική της αποστολή που είναι η υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου.
Τα διογκούμενα οικονομικά συμφέροντα έχουν μετατρέψει τον ασθενή σε αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης και έχουν τροποποιήσει τον χαρακτήρα της περίθαλψης από ασθενο-κεντρικό σε ιατρο-κεντρικό αλλά οπωσδήποτε όχι ανθρωποκεντρικό. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόσφατο σκάνδαλο της γρίπης των χοίρων (Η1Ν1) όπως και σε ζητήματα συστηματικής χορήγησης φαρμάκων σε κλινικά υγιείς πληθυσμούς. Στο βιβλίο τονίζεται ότι η ιατρική επιστήμη έχει πλέον συνδεθεί απόλυτα με την κοινωνία της αγοράς φαρμακευτικών προιόντων και έχουν ιατροποιηθεί στην εποχή μας φυσιολογικές ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γέννηση, η εγκυμοσύνη και ο θάνατος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα το μέλλον διαγράφεται ανησυχητικό και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε όλοι σοβαρά τι είναι υγεία και τι ασθένεια, τι σημαίνει θεραπεία, ποιος επιδοτεί την ιατρική έρευνα και ποιο γιατρό θα πρέπει να εμπιστευτούμε.
Εκτός από κείμενα τα οποία σχολιάζουν τα προβλήματα της υγείας στο βιβλίο έχουν ενταχθεί και άρθρα ευρύτερου κοινωνικού και αισθητικού προβληματισμού με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
Κεντρικό: Νικηταρά 2, ΤΚ 10678 Αθήνα,
τηλ.210-3822496, 210-3838020, fax: 210-3809150,
e-mail: papazisi@otenet.gr, web site: www.papazisi.gr
Υποκατάστημα: Βιβλιοπωλείο 11-Στοά Αρσακείου Πεσμαζόγλου 5,
ΤΚ10564 Αθήνα. Τηλ.210-3216148,

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τη Ρεφλεξολογία με τα στοιχεία της φύσης - Το στοιχείο της Γης

Γράφει η Δέσποινα Παπαβασιλείου, Ρεφλεξολόγος


(Αναδημοσιεύονται μόνο μερικά αποσπάσματα, από την εφημερίδα Holistic Life, www.etra.gr
τεύχος 40, Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010, κάντε κλικ στο pdf που βρίσκεται δεξιά)
Η Γη και η Φωτιά είναι δυο πιο στοιχεία, τα οποία
έχουν κάποιο όριο αρχής και τέλους. Ενώ σε αντίθεση
τα άλλα δυο στοιχεία, του Νερού και του Αέρα, είναι
δυο στοιχεία χωρίς αρχή και τέλος και δεν μπορούμε
να τα μετρήσουμε και να τα οριοθετήσουμε.
Στην Ρεφλεξολογία το στοιχείο της γης, δηλαδή της
βάσης του δέντρου, αντικατοπτρίζεται στην βάση του
πέλματος, που είναι η φτέρνα.


Τα πιο βασικά στοιχεία που μπορούμε να δούμε είναι:
• πόσο δυνατό είναι το άτομο
• πόσο ρεαλιστής είναι
• πόσο ασφάλεια νιώθει με τον εαυτό του και με την
ζωή του και σαφώς
• πόσο ανεξάρτητος είναι κάποιος.


Εδώ η λέξη δύναμη, χρησιμοποιείται για να μας δείξει
πόσο ικανό θεωρεί κάποιος τον εαυτό του, για να εκ-
πληρώσει τους στόχους του και πόσο πολύ πιστεύει
στις δυνάμεις του και στις ικανότητές του έτσι ώστε
να λάβει πρωτοβουλίες, δηλαδή να είναι ο ίδιος αυτός
που θα ορίσει την πορεία του.

Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε αν ο άνθρωπος
αυτός είναι ρεαλιστής ή αν είναι περισσότερο πνευμα-
τικός και κινείται με βάση τη διαίσθησή του. Αυτό θα
μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο
τρόπο επικοινωνίας μαζί του, έτσι ώστε να του εξηγή-
σουμε τους λόγους που ασθενεί.
Για παράδειγμα, κάποιος που είναι ρεαλιστής αν του
πείτε, «Υπάρχει Θεός…», μπορεί να σας απαντήσει,
«Γιατί τον είδες;» και αυτό απλά θα το λέει γιατί έχει
ανάγκη να πειστεί με ό,τι βλέπει. Θα χρειάζεται απο-
δείξεις για να πειστεί για κάτι, θα θέλει να είναι πιο
κοντά στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να
το αντιληφθεί πιο εύκολα και να το αποτυπώσει στην
μνήμη του.
Όλα αυτά καταγράφονται στην βάση του πέλματος,
στις φτέρνες, όπου και μεταφέρονται στα αντίστοιχα
όργανα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι τέτοιο
από πιθανά σκασίματα, χρώμα, βάρος και υφή. Φα-
νταστείτε, πώς θα ήταν αν η γη ήταν κατάξερη; Άρα
λοιπόν, ένα ξερό έδαφος, δηλαδή μια ξερή φτέρνα,
δείχνει παραμέληση, άρνηση για την ύπαρξή της και
την καλλιέργειά της. Ένας από τους λόγος που μπορεί
να συμβαίνει αυτό, είναι γιατί το άτομο έχει παραμε-
λήσει την ύπαρξή του, γιατί πολύ πιθανόν δεν νιώθει
ασφάλεια από την ύπαρξή του και μπορεί να έχει
στρέψει την προσοχή του, σε άλλες πηγές, έξω από
τον ίδιο. Πόσο συχνά έχετε δει μαμάδες ή ακόμη και
μπαμπάδες με σκασμένες φτέρνες και συζητώντας
μαζί τους έχει αναφερθεί η πρόταση «…Τώρα εγώ με-
γάλωσα, για τα παιδιά μου ότι κάνω…»
Επίσης είναι πολύ συχνό το φαινόμενο οι γυναίκες, να ασθενούν από δυσμηνόρροια και μέσα από κουβέντα
αναφέρουν ότι σαφέστατα και δεν νιώθουν ασφάλεια
από πουθενά, δεν νιώθουν τόσο ανεξάρτητες όσο
θα ήθελαν και σχεδόν πάντα, δεν έχουν δεχτεί την
ίδια τους την ύπαρξη μέσα στο σύμπαν. Πεποιθήσεις
λοιπόν που καταγράφηκαν στην ζωή τους, μη γνω-
ρίζοντας γιατί νιώθουν κάτι τέτοιο, εφόσον οι ίδιες,
νιώθουν καλά από τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά δεν
νιώθουν αποδεκτές από τον περίγυρό τους.Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Ρεφλεξολογία στο Βόλο-Volos Reflexology: Συνέντευξη του Βαγγέλη Ζαφειρίου, Πρόεδρο της Εθνι...

Η κοινότητα των Ρεφλεξολόγων blogger μεγαλώνει, από σήμερα μπορείτε να επισκέπτεστε το blog του Ιωάννη Ντόβρου. Ο Ιωάννης ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές του στην Ρεφλεξολογία και έχει ήδη προσφέρει πολλά στον τομέα της έρευνας για την Ρεφλεξολογία. Φυσικά περιμένουμε ακόμη περισσότερα.

Καλή επιτυχία Ιωάννη!

Ρεφλεξολογία στο Βόλο-Volos Reflexology: Συνέντευξη του Βαγγέλη Ζαφειρίου, Πρόεδρο της Εθνι...: "http://reflexology.gr/pdf/Enarmonisi%20T%2014%20low.pdf"

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Κάτι από τον κόσμο του Bollywood! και ΗΠΑ


Deepika loves Imran's foot massage Indo-Asian News Service


Λοιπόν έχουμε και λέμε, η Deepika Padukone (σταρ του bollywood - κάτι σαν τη δική μας Ζέτα Μακρυπούλια), στα γυρίσματα της νέας ταινίας Break Ke Baad, δέχτηκε ένα foot massage από τον συμπραταγωνιστή της Imran Khan, επίσης σταρ του bollywood (κάτι, ...... σαν εμένα δηλαδή - sic).

Όλα έγιναν σε γυρίσμα της ταινίας και σπεύδουν οι φυλλάδες να καθυσυχάσουν τους/ις θαυμαστές/στριες ότι δεν συντρέχει κάτι μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, επειδή η Deepika μόλις χώρισε και σε λίγο ο Imran παντρεύεται.... παιδιά φρόνιμα!

Το άρθρο τελειώνει αναφέροντας ότι όποιου πονούσαν τα πόδια στα γυρίσματα έτρεχε στον Imran για βοήθεια. Imran μάθε τέχνη και άστηνε....H Meredith Vieira (παρουσιάστρια του NBC - Τhe Today Show) έτρεξε το Τhe New York City Marathon σε χρόνο 5:59, την επομένη στην εκπομπή της την περίμενε ένα απολαυστικό foot massage.

Στον ίδιο αγώνα έτρεξε και ο πρώην εγκλωβισμένος Χιλιανός μεταλλωρύχος Edison Pena σε χρόνο μόλις κάτω από 6 ώρες. Το παρατσούκλι του ήταν ο "δρομέας - The Runner" επειδή κατά την διάρκεια του δίμηνου εγκλωβισμού του έτρεχε καθημερινά 6 μίλια, κυριολεκτικά υπογείως!

Απολογισμός του 28ου Κλασσικού Μαραθωνίου ΑθηνώνΟ "νέος" συνάδελφος Φώτης Σκουρλέτης κάνει τον δικό του απολογισμό από την εθελοντική του συμμετοχή και προσφορά στον 28ο Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εδώ, παρεμπιπτόντως, η ιστοσελίδα του Φώτη είναι από τις πιο καλαίσθητες και ενημερωτικές στο χώρο της Ρεφλεξολογίας να μην πω ΣΕΘ γενικότερα.


(Η φωτογραφία τραβήχτηκε προς το τέλος της εκδήλωσης. Βρισκόμαστε στο Γυμναστήριο Φωκιανός. Αυτός είναι και ο λόγος που γράφει στο αέτωμα "Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"!)
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ρεφλεξολογία στις ειδήσεις!

Διαβάσαμε εδώ (7η παράγραφο) ότι στην εταιρεία Kenko Reflexology and Spa (KENKO) απονεμήθηκε το βραβείο Promising Franchisor of the Year Award. Θα κοντράρετε με τον φίλο μου τον κ. Zhu.

Στο Runcorn ένας έμπειρος φυσιοθεραπευτής θα φιλοξενήσει ένα open evening στο φυσιοθεραπευτήριο του. Το "νέο", θα έχει και επίδειξη Ρεφλεξολογίας!!!


Να και κάτι αντίστοιχο με την δική μας Παιώνια στο Θησείο, είναι το Teas and Toes . Η Παιώνια είναι βοτανοπωλείο - τεϊοπωλείο, σε μια γειτονιά που πραγματικά θυμίζει την παλιά Αθήνα, στην Αμφικτύονος 12 και Πουλοπούλου γωνία. Θα βρει κανείς σε ένα φωτεινό νεοκλασικό κτίριο, ένα μοναδικό χώρο στον οποίο ανταμώνουν η γνώση και η αγάπη για τα βότανα. Είναι της Μάγιας και είμασταν συμμαθητές, πρόκειται για εξαιρετικό άτομο!
Το καλοκαίρι είχε και Ρεφλεξολογία.


Η πρεσβεία των Φιλιππίνων στο Μπρουνέι μέσω του προγράμματος Philippine Overseas Labour Office (POLO) θα προσφέρουν δωρεάν Ρεφλεξολογική εκπαίδευση για την κοινότητα Φιλιππίνων την Κυριακή 28 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), υπηρεσία που συνδέεται με το Philippine Department of Labour and Employment. Κοντολογίς έχουν την διάθεση να εκπαιδεύσουν τους συμπατριώτες τους πριν τον επαναπατρισμό τους στις Φιλιππίνες.
Εδώ η ανακοίνωση.Στο dailymonitor και εδώ διαβάζουμε για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουγκάντα!


Το άρθρο φέρει τον τίτλο: Ρεφλεξολογία: Είναι η τέχνη της θεραπείας ή της εξαπάτησης!


Την ιστορία της Ρεφλεξολογίας στην Ουγκάντα μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

Ο ρυθμός εξάπλωσης γραφείων Ρεφλεξολογίας ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά έχει προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στην ιατρική κοινότητα της χώρας αναγκάζοντας τους να ερευνήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Και οι πολίτες της χώρας τρέχουν στα κέντρα Ρεφλεξολογίας αναζητώντας γιατρειά των χρονίων προβλημάτων τους που η συμβατική ιατρική τα θεωρεί ελεγχόμενα και όχι θεραπεύσιμα.
Τώρα ανακοίνωσε προειδοποίηση ο πρόεδρος του Uganda Medical Association (UMA), Dr Margaret Mungherera, που το κοινό στρέφεται στην Ρεφλεξολογία. Προηγήθηκε έλεγχος σε 8 μεγάλα κέντρα από το UMA στις 25-26 Μαρτίου. Κάποια αυτά ήταν τα Help Life Reflexology Centre στο Makerere Kivulu, Kisaakye Nutritional and Reflexology Centre στο Ntinda, International Reflexology, Massage and Nutritional Centre στο Kamwokya και Aleluia (αυτό είναι το αγαπημένο μου - sic) Reflexology and Nutritional Centre in Kalerwe.


O Dr Kiwanuka σε κάποιο βαθμό κατηγορεί την ανάπτυξη της Ρεφλεξολογίας στην αδυναμία της συμβατικής ιατρικής. Λόγω του φόρτου εργασίας οι ιατροί δεν έχουν χρόνο να εξηγήσουν - μιλήσουν στους ασθενείς και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που τρέχουν στην Ρεφλεξολογία, αυτοί το κάνουν. Επίσης δεν έχουμε ευαισθητοποιήσει το κοινό αρκετά στην αξία της καλής διατροφής κάτι που πάλι κάνουν οι Ρεφλεξολόγοι.

Σύμφωνα με τον Dr Kiwanuka, τα παγκοσμίως αποδεκτά οφέλη της Ρεφλεξολογίας συμπεριλαμβάνουν αποτοξίνωση, ανακούφιση πόνων στις περιπτώσεις πονοκεφάλων, στρες και άγχους.

Η Dr Vianney Kweyamba, στο Bwera Hospital ανυσυχεί διότι “Δεν μπορούν να εξηγήσουν επιστημονικά πως τα καταφέρνουν (θετικά αποτελέσματα). Επιτυγχάνουν τυχαία. - They can’t scientifically explain exactly how they do it. They succeed just by luck.”
Αλλά το Saturday Monitor μίλησε επίσης και με τον Goodrich Muteguya - στην φωτογραφία επάνω - , πρόεδρο του σωματείου Uganda Reflexologists Association of Uganda (URAU) διευθυντής επίσης του Αlleluia Reflexology and Nutritional Centre (το αγαπημένο μου - sic).

Περιγράφει ότι "H τροφή είναι το φάρμακο αλλά φραγμένα αγγεία δεν της επιτρέπει να κυκλοφορήσει για να θεραπέυσει το σώμα. Με τις νευρικές απολήξεις του πόδα χαλαρώνουμε το σώμα, ξεμπλοκάρουμε τα αγγεία και δίνουμε μία διατροφή που θα ενισχύσει το σώμα"

Ααααα, θα τρελαθούμε, οι Ουγκαντιανοί ακολουθούν την Ιατρική του Ιπποκράτη και του Γαληνού, μιλάνε για διατροφή και για τα περιττώματα στο σώμα!

Ο Mr. Muteguya νομίζει ότι οι συμβατικοί ιατροί έχουν πρόβλημα με την χρήση της λέξης θεραπεύω διότι ανακουφίζει και δεν θεραπεύει. Στο τέλος των σχολίων του πάντως, απευθύνει πρόσκληση στους ιατρούς να τους βοηθήσουν στο έργο τους.

Μr.Muteguya εδώ Spiros, κόφτε τα βότανα ή την Ρεφλεξολογία, ο καθένας την δουλεία του, μαζέψτε τους βοτανοθεραπευτές που εισρέουν στην χώρα σας από την Ρουάντα και την Τανζανία για να κονομήσουν, κρύψτε τα στηθοσκόπια που δεν ξέρετε πως δουλεύουν (αρκετά παίξατε) και μην ξαναπάρετε δείγματα αίματος από τους πελάτες σας.

Το κοστούμι μπορείς να συνεχίσεις να το φοράς!
Αλήθεια σε πιστεύουν περισσότερο οι πελάτες σου όταν το φοράς, έρευνες λένε ναι, βοηθάει!
Η συγχωρεμένη η γιαγιά μου έλεγε ότι "τα Ράσα δεν κάνουν τον Παπά".
Η γιαγιά όμως δεν είχε πάει ούτε σχολείο, ....την αγαπάω όμως!


Στην σελίδα του observer (4η παράγραφος) διαβάζουμε ότι η Ρεφλεξολογία ξεκίνησε στην Ασία και ότι, σήμερα οι καλύτεροι Ρεφλεξολόγοι είναι από την Κίνα!!!!Συνεχίστε να λέτε (οι Ρεφλεξολόγοι και κυρίως οι εκπαιδευτές της Ρεφλεξολογίας) ανακρίβειες για την ιστορία της Ρεφλεξολογίας και μπορεί στο μέλλον να θερίσουμε αυτά που σπείραμε! Δικαίωμα, αναμφίβολα, έχουν όλοι στην εργασία, όχι όμως να βγάζουμε (οι Έλληνες) μόνοι μας τα μάτια μας! Ειδικά όταν οι πρόγονοι μας, μας έχουν κληροδοτήσει την συγκεκριμένη καταγεγραμμένη γνώση.


Στο mailonline προτείνουν να μην πάρουμε χάπι για στρες, αϋπνία, πεπτικά προβλήματα, πόνους αρθρώσεων, εξάψεις λόγω εμμηνόπαυσης και απώλεια μνήμης αλλά να πιέσουμε το πρόσωπο μας!!!

Υπολογίζεται ότι δουλεύουν 35,000 Ρεφλεξολόγοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολύ από αυτούς χρησιμοποιούν το πρόσωπο αντί των ποδιών και χεριών για να προσφέρουν αυτή την θεραπέια υγείας - health therapy.

Μπείτε στο site, έχει ωραίο χάρτη προσώπου!Κηπουρός ανακάλυψε καρότο σε σχήμα ποδιού!
Μην κάνετε όρεξη, το μαγείρεψε ήδη!
Έρευνα

Effect of foot massage to decrease physiological lower leg oedema in late pregnancy: A


randomized controlled trial in Turkey και εδώ.


Ayden Çoban RN PhD1,*, Ahsen Şirin PhD2Article first published online: 20 SEP 2010
DOI: 10.1111/j.1440-172X.2010.01869.x

This study aims to evaluate the effect of foot massage for decreasing physiological lower leg oedema in late pregnancy. Eighty pregnant women were randomly divided into two groups; study group had a 20 min foot massage daily for 5 days whereas the control group did not receive any intervention beyond standard prenatal care. The research was conducted between March and August 2007 in Manisa Province Health Ministry Central Primary Health Care Clinic 1, in Manisa, Western Turkey. Compared with the control group, women in the experimental group had a significantly smaller lower leg circumference (right and left, ankle, instep and metatarsal–phalanges joint) after 5 days of massage. The results obtained from our research show that foot massage was found to have a positive effect on decreasing normal physiological lower leg oedema in late pregnancy.

Μετάφραση google
Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αξιολογηθεί η επίδραση του μασάζ ποδιών για τη μείωση της φυσιολογικής χαμηλότερο οίδημα στα πόδια σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ογδόντα έγκυες γυναίκες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες? Ομάδα μελέτης είχε 20 λεπτά μασάζ ποδιών ημερησίως για 5 ημέρες ενώ η ομάδα ελέγχου δεν έλαβε καμία παρέμβαση πέραν των κατ 'αποκοπή προγεννητική φροντίδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2007 σε Manisa επαρχία του υπουργείου Υγείας της Κεντρικής Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κλινική 1, σε Manisa, Δυτική Τουρκία. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι γυναίκες στην πειραματική ομάδα είχαν σημαντικά μικρότερους περιφέρεια πόδι (δεξιά και αριστερά, τον αστράγαλο, ταρσού και μεταταρσίου-φαλάγγων κοινό) μετά από 5 ημέρες μασάζ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα δείχνουν ότι μας μασάζ ποδιών βρέθηκε να έχει θετική επίδραση στη μείωση φυσιολογική χαμηλότερο οίδημα στα πόδια σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.


Όσο αυξάνεται η δημοτικότητα του foot massage τόσο αυξάνεται και ο έλεγχος του. Η Dr. Tina Verder επισκέφτηκε το Shangri-La Tibetan Herbal Foot Massage & Acupuncture Center στην Ventura Boulevard πριν 2 χρόνια και ενθουσιάστηκε. Η 46χρονή μαιευτήρας είναι σταθερή πελάτισσα από τότε. Το κατάστημα φιλοξενείται σε ένα μικρό χώρο σε ένα εμπορικό κέντρο.

"Διώχνει όλη την ένταση," είπε πρόσφατα καθώς ο Ρεφλεξολόγος Tony Zhang μούλιασε τα πόδια της Verder σε ένα ξύλινο κουβά με θερμά βότανα, στη συνέχεια της έτριψε τα κουρασμένα πέλματα μέχρι να διαγραφεί ένα χαμόγελο στα χείλη της που μεταφράζεται σε απόλυτη γαλήνη. Το αναζωογονητικό foot massage δεν είναι καθόλου νέα μόδα στο Los Angeles, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια πολύ περισσότερα ανοίγουν στην κοιλάδα San Fernando.

Μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτό συμβαίνει επειδή η υπηρεσία ανακουφίζει από αρθριτικά, βελτιώνει την πέψη ακόμα και να θεραπεύσει (η δημοσιογράφος το έγραψε) την αυπνία.

Άλλοι πάλι λένε ότι πρόκειται για κόλπο αποφυγής πλήρωσης των προυποθέσεων που καθορίζει ένας νόμος του 2008 που προβλέπει ότι οι full-body massage therapists της California να είναι πιστοποιημένοι και να ανήκουν σε επαγγελματικό σωματείο.
Η ιδιοκτητριά Dr.Alice Wang, πιστοποιημένη βελονίστρια, το αρνειται.


"Εδώ έρχονται νοσηλεύτριες και ιατροί από τα νοσοκομεία, ηθοποιοί και χορευτές από τα στούντιο," είπε για την πελατεία της.
Στο Los Angeles, τα foot-massage parlors ελέγχονται από τη νδημοτική αστυνομία - civilian Police Commission, η οποία έχει εκδώσει άδειες για 389 massage parlors και 2,245 massage therapists φέτος. 511 parlors και 3,330 therapists το 2009 και 541 parlors και 3,616 therapists αδειοδοτήθηκαν το 2008. (Πράσινη κάρτα κανείς?)

Η αστυνομία έχει γνώση ότι κάποια κέντρα είναι βιτρίνες για παράνομες δραστηριότητες - ποιος είπε πορνεία?. Τίθονται και ζητήματα υγιεινής, οι έλεγχοι γίνονται μία φορά κάθε δύο χρόνια και καταγγελίες σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να γίνουν εδώ. http://www.barbercosmo.ca.gov/.

Η δημοτικότητα των foot massage εξαπλώνεται, μερικώς λόγω αυτών που το απολαυσάν σε πόλεις της Ασίας που επισκέφτηκαν λέει η C. Cindy Fan, associate dean of social sciences and professor of geography and Asian American Studies at UCLA.

Ενώ σχετίζεται με την Κινεζική ιατρική το foot massage είναι πανάρχαια θεραπεία (η δημοσιογράφος πάλι) γνωστή και ως Ρεφλεξολογία. Η Fan λέει ότι πολλοί την χρησιμοποιούν επειδή πιστεύουν ότι προσφέρει κάποιο όφελος.


Διαβάσαμε ότι ο Ashton Kutcher και η Demi Moore έχοντας ξεπεράσει τις φήμες περί απιστίας επισκέφτηκαν μαζί το Aurora Foot Spa στο Beverly Hills για λίγη αγάπη και φροντίδα. Να είστε αγαπημένοι παιδιά όπως στην φωτογραφία.
Photo Credit: FlynetOnline.comΗ ιδιωτική επιχείριση We Care Edmonton στον Καναδά πρόσθεσε στις υπάρχουσες υπηρεσίες του μία νέα υπηρεσία που στοχεύει στην φροντίδα των ποδιών! Αναφέρουν ότι σε μία δημοσιευμένη μελέτη του 'Seniors Journal' το 87% των ηλικιωμένων βιώνει προβληματα με τα πόδια τους.

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Αααααα! Έχει πάρει διαστάσεις το πράγμα!


Δεχόμαστε (ο χώρος των ΣΕΘ)
επίθεση, τι να πω τώρα .... στα άρματα ή μήπως να αρπάξουμε βελόνες, κρυστάλλους, ξυλάκια Ρεφλεξολογίας, βότανα και να αντεπιτεθούμε... και σε ποιόν παρακαλώ? Μήπως να κάνω λίγο Ρείκι ή διαλογισμό?

Το καλό της υπόθεσης είναι ότι πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτή την ιστορία, και όχι μόνο επαγγελματίες, τώρα που έχουμε και εκλογές να τοποθετηθούν και να δεσμευτούν οι πολιτικοί για το θέμα, δεν θα ξέρουν από που τους ήρθε!
Το άλλο πολύ καλό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει ένα υγιές επικοινωνιακό σύστημα μεταξύ μας (e-mail, blogs, facebook, εφημερίδες), μεταφορικά θα το έλεγα υγιές νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα. Προτείνω να το χρησιμοποιούμε πιο συχνά δημιουργικά και όχι μόνον όταν θέλουμε να "αμυνθούμε"!

Σε ότι αφορά τον έλεγχο των ΣΕΘ από τις εταιρείες και τον πιθανό έλεγχο της γνώσης περί αυτών, σας παραθέτω την επιστολή του αιώνιου και σοφού Δημόκριτου προς τον φίλο του Ιπποκράτη.
Επιστολή 23. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν την ιατρική τέχνη, Ιπποκράτη, ιδίως εκείνοι που έχουν μορφωθεί και έχουν πείρα των λόγων, γιατί αυτό είναι ωραίο και συνάμα χρήσιμο πράγμα στη ζωή. Νομίζω πως η γνώση της φιλοσοφίας είναι αδελφή της ιατρικής και ζει κάτω από την ίδια στέγη, πραγματικά η φιλοσοφία ελευθερώνει την ψυχή από τα πάθη και η ιατρική απαλλάσσει το σώμα από τις νόσους.

H φίλη Π.Δ μου έστειλε σήμερα (13/11) το ακόλουθο και σας το μεταφέρω, μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

Κάποιοι ψάξανε με επιμονή και βρήκαν ότι πίσω από αυτή την ιστορία,
τις ανυπόστατες, δηλαδή, πληροφορίες για επικείμενες οδηγίες της ΕΕ
σχετικά με απαγόρευση κτλ βρίσκονται εταιρείες που πωλούν συμπληρώματα
διατροφής και παρόμοια, προϊόντα οι οποίες αντιδρούν στο μόνο πράγμα
που φαίνεται θέλει να περάσει η ΕΕ, δηλαδή το να διατίθενται τα
προϊόντα αυτά μέσω φαρμακείων και όχι τελείως ανεξέλεγκτα.

Παράλληλα, με την έξυπνη ιδέα της συλλογής υπογραφών, όπου πρέπει να δώσει ο
καθένας που επιθυμεί να υπογράψει το e-mail του, αντιλαμβάνεται κανείς
πόσες hit διευθυνσεις θα έχουν στη διάθεσή τους τζάμπα οι εταιρείες
για προώθηση των προϊόντων τους.

Αυτά διασταύρωσα από αξιόπιστες, θα έλεγα, πηγές και τα μεταφέρω προς γνώσιν και συμμόρφωσιν

Επίσης, από την Αγγλία η συνάδελφος Ρεφλεξολόγος Kay Sainsbury μου έστειλε την εξής απάντηση όταν την ρώτησα με τα σχετικά (παρακάτω) :

Hi Spiros
Sorry for the delay in replying.

Yes, this came to the fore a few years ago originally. There was a big surge in alternative (complementary) therapies at the time and it was seen amongst the alternative health community as a bit of scaremongering, and in order to dumb down alternatives because after all vitamins and alternatives make us feel better and then we won't need to go to our GPs and get all those medicines.... so maybe the pharmaceuticals were behind the push....

Actually nothing has changed in the UK. All the same health food stores and alternative practices are still thriving....so I am not sure where this legislation stands at the moment. I am sure that people power has reigned and I know at the time it came out there were petitions on line you could support but I can't find any on the government website as of today. And of course we have had a change of government and I think now they have bigger fish to fry and it's a government that supports free enterprise and choice, so maybe once their administration has got a real grip on things this legislation will be put to the back burner. I don't know what the position is in regards to the UK and the European Union directive it came from. If it goes ahead I hope it is in a diluted form. The link you sent appeared to me to be a little "over the top" maybe. Power, money and control can't take away the age old therapies and knowledge.... it can only make it go "underground". Well, that was happening centuries ago, and we have survived, so if we hold on tight we will be okay. However, it may have an effect on what vitamins and minerals are available and in what strengths...

if I can find an update on the situation I will let you know.
Regards
Kay

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

1ο Βιωματικό φεστιβάλ υγείας και ευεξίας.

Ο Νίκος Αυγερινός της Δροσοσταλίδας , μας προσκαλεί στην έκθεση Ανθρώπολις. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο γήπεδο - πολυχώρο Δαϊς, κάτι όχι και τόσο τυχαίο επειδή γνωρίζω ότι εδώ και χρόνια εξασκούσαν ΣΕΘ στο χώρο όπως και Ρεφλεξολογία. Είχα εργαστεί στο Δαϊς υποστηρίζοντας με Ρεφλεξολογία την ανδρική ομάδα χάντ-μπωλ του Δούκα πριν κάποια χρόνια.

Θα έχει και μονοπάτι ρεφλεξολογίας.... τέλειο?Αγαπητοί φίλοι,

Σας στέλνω την πρόκληση για το Ανθρώπολις, το 1ο Βιωματικό Φεστιβάλ Υγεία & Ευεξίας, που θα διεξαχθεί στις 27 & 28 Νοεμβρίου, στο Δαϊς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, ώστε να αρχίσετε να την αποστέλλετε στους γνωστούς και φίλους σας.

Η πρόσκληση είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, μιας και το Ανθρώπολις δεν έχει εισιτήριο εισόδου, αλλά
το σύνολο των εσόδων, από το ειδικό stand στην είσοδο του Ανθρώπολις, θα διατεθεί υπέρ του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.

Οδηγίες Πρόσβασης
Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δαΐς
Tέρμα οδού Σωρού (δίπλα στα Εκπαιδευτήρια Δούκα)
Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ. (210) 618 60 60
Fax: (210) 618 60 66

Α) ΜΕ ΙΧ
Υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ για 500 Ι.Χ
Βρίσκεστε στη Λεωφόρο ΚΗΦΙΣΙΑΣ με κατεύθυνση προς Κηφισιά και ακολουθείτε τις πράσινες ταμπέλες για την Αττική Οδό. Στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ο παράδρομος της Αττικής οδού (προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος), ονομάζεται οδός ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ. Εκεί, στρίβετε δεξιά. Στο τέρμα της οδού ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ συναντάτε την οδό ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, όπου και στρίβετε αριστερά. Στο τέρμα αυτής, ο κάθετος δρόμος είναι η οδός ΣΩΡΟΥ. Στρίβετε δεξιά , την ακολουθείτε και στο τέλος του δρόμου θα βρείτε τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δαΐς

Β) ΜΕΣΩ ΗΣΑΠ
Κατεβαίνετε στη στάση ΜΑΡΟΥΣΙ. Κατόπιν, έξω ακριβώς από τον σταθμό, επιβιβάζεστε στο τοπικό λεωφορείο νούμερο 030 ή 040. Αποβίβαση στη στάση Εκπαιδευτήρια Δούκα

Γ) ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Από το κέντρο της Αθήνας, επιβιβάζεστε στο λεωφορείο: Α7 Κάνιγγος- Κηφισιά. Στη Λεωφόρο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατεβαίνετε στη στάση ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ. Από εκεί, παίρνετε το λεωφορείο νούμερο 448 (Στ. Αμαρουσίου-Άνω Βριλήσσια) και αποβιβάζεστε στη στάση ΣΧΟΛΕΙΟ (έξω από το Δαΐς)

Δ) ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΟ
Κατεβαίνετε στο σταθμό ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. Ακριβώς έξω από το σταθμό, επιβιβάζεστε στο λεωφορείο νούμερο 411 (Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας-Σισμανόγλειο-Χαλάνδρι). Σταματάτε στη στάση ΣΧΟΛΕΙΟ (έξω από το Δαΐς)

Καλή μας επιτυχία !
Νίκος Αυγερινός
Κιν. 6936-703400
Τηλ. 213-0159697
Fax 213-0153652

Email: info@anthropolis.gr
Web: http://www.anthropolis.gr/
Web: www.drosostalida.comΔευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Hλεκτροβελονισμός χωρίς βελόνες για την διακοπή του καπνίσματος στο AthensHeart


Το εμπορικό κέντρο athensheart από τις 8 έως τις 13 Νοεμβρίου σας προσκαλεί να γνωρίσετε τη μέθοδο του
Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 12:00-21:00 και το Σάββατο, 12:00-16:00, ομάδα ειδικών από τα ΕΕΣ Natural Health Science θα βρίσκεται στο athensheart για δωρεάν επιδείξεις ηλεκτροβελονισμού χωρίς βελόνες και για να ενημερώσει τους επισκέπτες σχετικά με τις ευεργετικές του επιδράσεις στον οργανισμό.

Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πώς μπορεί η συγκεκριμένη μέθοδος να τους βοηθήσει να απαλλαγούν από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος εύκολα και ανώδυνα.

Ο ηλεκτροβελονισμός χωρίς βελόνες είναι μία πιο σύγχρονη και ηπιότερη εφαρμογή του βελονισμού, με πλήθος πλεονεκτημάτων. Ενεργοποιεί, αποσυμφορεί και εξισορροπεί τα θεραπευτικά κέντρα του σώματος, που έχουν σχέση με τη λειτουργικότητα και τη ζωτικότητα του ανθρώπινου οργανισμού, με αποτέλεσμα την χαλάρωση και αποκατάσταση των διαφόρων δυσλειτουργιών του.

Εμπορικό Κέντρο athensheart
Πειραιώς 180, Κόμβος Χαμοστέρνας

Ώρες λειτουργίας καταστημάτων
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-21:00, Σάββατο: 10:00-20:00
Cafe - Εστιατόρια: Δευτέρα - Κυριακή, 10:00-02:00 π.μ.
Άνετο parking 750 θέσεων

Ομαδικό Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος

από το Natural Health Science.

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Ρεφλεξολόγοι στον 28ο Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών

Η ομάδα εθελοντισμού "Συνδυαστικής Αποθεραπείας" (ΕΚΑΒ - Φυσιοθεραπευτές - Χειρομαλάκτες - Ρεφλεξολόγοι) του 28ου Κλασσικού Μαραθωνίου των Αθηνών.
(Στην φωτογραφία απεικονίζονται οι 28 από τους 50 εθελοντές - την τραβήξαμε πιο νωρίς, φταίω εγώ, ΣΥΓΝΩΜΗ - οι 24 είναι Ρεφλεξολόγοι). Συνολικά εργάστηκαν 40 Ρεφλεξολόγοι!!Η ομάδα αποσκοπούσε στην αποθεραπέια των αθλητών και εφάρμοσε την αρχή και συμβουλή του Γαληνού για την χρήση πολλών χεριών - διαβάστε το πρωτότυπο από πάνω.
Η Αντιγόνη (αριστερά) είναι δευτεροετής σπουδάστρια Ρεφλεξολογίας και εργάζεται με την έμπειρη συνάδελφο Κατερίνα.
Ένα επιπρόσθετο όφελος των εθελοντών ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ μας.Είχαμε και Ταϋλανδέζικο, η Αγγέλικα είναι και Ρεφλεξολόγος.

Νέοι και εμπείροι δουλεύουν μαζί, φανταστικό!


Ο φυσιοθετραπευτής - Ρεφλεξολόγος Κ.Λώλης με τον δευτεροετή σπουδαστή Τάκη.Η Λεάννα Κωττάκη με μία φίλη - συνάδελφο της.
Η Λεάννα διδάσκει Ρεφλεξολογία στην Δίοδο.
Γεια σας χαμογελαστές και ακούραστες Ρεφλεξολογάρες!Γεωργία Παπαδημητρίου και Μαργαρίτα Εμμανουηλίδου
Σοφία και Αλέξανδρος
Παρή Δεσύπρη και Αντώνης Σπέντζας


Η πιο "μεγάλη" της παρέας η κ.Μαίρη Παυλοπούλου.
Στο βάθος διακρίνεται η έμπειρη Βασιλική Σπανού.Γιώργος Μακράκης και Φωτεινή Βλάχου.


Συγχαρητήρια σε όλους και σε εσένα Ξανθή που δεν σταμάτησες να χαμογελάς, ποτέ!Θα απαγορευθεί η διδασκαλία εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας?
Στην σκιά των αυριανών εκλογών, μέσω e-mail κοινοποιείται έντονα το εξής μήνυμα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφίσει οδηγία που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ τον Απρίλιο του 2011, σύμφωνα με την οποία θα απαγορευθούν όλα τα συμπληρώματα διατροφής, θα απαγορευθεί η διδασκαλία εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, θα κλείσουν οι σχολές ομοιοπαθητικής κοκ. Ήδη από φέτος το καλοκαίρι απαγορεύεται η πώληση βιβλίων σχετικά με τη χρήση βοτάνων και ιχνοστοιχείων.

Χρειάζονται 35 εκατομμύρια υπογραφές για να σταματήσει το έγκλημα αυτό εναντίον της υγείας και, κυρίως, κατά του δικαιώματος και της ελευθερίας επιλογής!

http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/

Γνωρίζω ότι πριν μερικά χρόνια στον Καναδά ξεκίνησε προπάθεια να ελέγχεται - απαγορευτεί η χρήση της βιταμίνης C! Μεγάλη ανάμειξη έχει το Codex Alimentarius.

Η υπογραφή της διακύρηξης αφορά τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου άμεσα, μήπως όμως δεν θα επηρεαστούμε και εμείς στην Ελλάδα έμμεσα ή αργότερα. Και εάν ελεγχθούν τα συμπληρώματα διατροφής και η ελευθερή επιλογή τους από εμάς τους καταναλωτές, μήπως η γνώση και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν ακολουθήσουν!?

Το νου μας να έχουμε, σίγουρα ζούμε σε περίεργες, κατευθυνόμενες και ελεγχόμενες εποχές.


O φίλος μου Mell Gibson έχει πάρει θέση και δραστηριοποιηθεί εδώ και μερικά χρόνια, δείτε το ακόλουθο βίντεο όπου συλλαμβάνεται.....για κατανάλωση βιταμίνης C.Εγώ θυμάμαι τον αγαπημένο μου καθηγητή Α.Τ να μας λέει, σε ότι αφορά την τροφή, ότι το καλύτερο είναι να την μαζεύουμε μόνοι μας! Σκεφτείτε επίσης ποίοι φτιάχνουν τα συμπληρώματα και τις βιταμίνες...μήπως οι φαρμακευτικές εταιρείες!

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Ημερίδα «Ο φυσικός τοκετός στον 21ο αιώνα. Εναρμονίζοντας την επιστήμη με τη φύση».

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 θα ακολουθήσει της ημερίδας που θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, «Ο φυσικός τοκετός στον 21ο αιώνα. Εναρμονίζοντας την επιστήμη με τη φύση», στον χώρο της Eυτοκίας, http://www.eutokia.gr/imerida, εκπαιδευτικό-βιωματικό σεμινάριο αποκλειστικά για μαίες.

Το θέμα της ομιλίας Ρεφλεξολογίας θα είναι:

Ρεφλεξολογία κατά την εγκυμοσύνη, η συμπληρωματική συμβολή της Ρεφλεξολογίας,
• στις ορμόνες εμβρύου και μητέρας,
• στο οίδημα του άκρου πόδα
• στον πόνο της γένναςΠρόγραμμα
08:30-09:00: Εγγραφές

Έναρξη
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
09:00-11:00 Ομιλία με θέμα:
«Οι ορμόνες του τοκετού, η σημασία τους για την μητέρα και το έμβρυο. Ποιοι παράγοντες ευοδώνουν και ποιοι αναστέλλουν την έκκριση τους»

Ομιλητές: Dr. Michel Odent, Φιλιππάκη Ευαγγελία
11:00-11:30 Διάλειμμα- Καφές
11:30-13:00 Ομιλία με θέμα:
«Εναλλακτικές μέθοδοι. Βελονισμός-Ρεφλεξολογία-Ομοιοπαθητική»
Ομιλητές: Βαφειά Κλειώ, Σπύρος Δημητράκουλας - Ρεφλεξολόγος, Waeger Matthias
13:00-13:30 Διάλειμμα
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
13:30-15:30 Θέμα: Χαλάρωση- Αναπνοή
Εκπαιδευτές : Ωραιοπούλου Αντιγόνη, Φραντζία Σάντρα
13:30-15:30 Θέμα: «Νερό- Περιβάλλον- Μουσική- Μασάζ- Θέσεις- Στάσεις. Η τέχνη της αναπνοής και του ήχου».
Εκπαιδευτές : Δημοπούλου Ελευθερία, Χρηστάκου Ευαγγελία, Κακκαβά Βασιλική-Άννα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του σωματείου.
Τηλ. επικοινωνίας 210-6844201