Ρεφλεξολογία στις Ειδήσεις

Loading...

Google Website Translator Gadget_________ ATTENTION "Αγγλικά" is ENGLISH !!!!!

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

CURING LUMBAGO WITH A COMB. Θεραπεύοντας το Λουμπάγκο με μία χτένα!

ZONE THERAPY, OR RELIEVING PAIN AND DISEASE By Fitzgerald, Wm. H. (William Henry Hope) M.D. , b. 1872; Bowers, Edwin F. (Edwin Frederick) M.D., b. 1871

CHAPTER IX. 90

THERE is a solid and substantial satisfaction in having lumbago. For we know, without being told, that we have it, and we don't have to work our imagination overtime providing it with symptoms.

Also, lumbago offers less encouragement to mental or psychological healing than most anything ordinary we could gather up except a
broken leg, a crop of boils, or an abscessed tooth. And the same thing applies to its sisters-in-law, rheumatism and sciatica.

Therefore, anything that cures lumbago, rheumatism, sciatica, or similar afflictions, must be able to "deliver the goods."

On this basis zone therapy must be considered one of our most valuable methods for treating these obstinate conditions. Naturally it is not always successful. Neither are the salicylates,
hot mud baths, porous plasters, nor having teeth pulled. And this is no more an apology for zone therapy than it is for medicine.

Lumbago, as a rule, responds very quickly and kindly to zone therapy. Cases which come to the office "all doubled up" are straightened out
- frequently in one treatment and wend their homeward way rejoicing.

The weapon which has given us best results in attacking lumbago and kindred affections is a common, dull-pointed aluminum comb, such as
may be procured in most bird stores for dog-combing purposes. The teeth of this are pressed firmly on the palms of the hands and on the
palmar surface of the thumb, first, second and third fingers. In order to get the best results the pressures should be continued for from ten to twenty minutes. Occasionally it may be necessary to work also on the "web" between the thumb and first finger, and also between the first and second finger.

Some zone therapy enthusiasts prefer to begin operations on the tips of the thumb, first, second and third fingers gradually working up the palms of the hands and spending five minutes for good measure on the wrists.

Remember always that the palmar surfaces of the hands and fingers are to be attacked for pains anywhere on the back, and the top or (back) surfaces of the hands and fingers for any trouble on the front of the body, arms or legs. This may seem rather confusing at first, but a little thought will make clear why, what are commonly known as the back of the hands are really the front or top, and correspond with
the front or top of the feet. The palms of the hands correspond with the soles of the feet.

It is also interesting to note that frequently there are found areas which are extra sensitive to the pressures of the comb.

These areas correspond to the most painful zones in other sections of the body. For instance, if firm pressure on palmar surfaces of
right hand elicits more pain through the third zone in the hand, if the patient has already complained of pain in his back, such pain will usually be found in the third zone, and this holds good
where pain is concerned throughout the body.

If these sensitive areas are found, by commencing gently and gradually increasing the force of the pressure, toleration can be established. In developing this toleration, the lumbag is usually relieved.

Some perfectly amazing results have been reported from the comb method of treatment, particularly in lumbago. One case, a minister who, for weeks, had been unable even to turn in bed without assistance, was, after a twenty-minute treatment, able to arise and walk unaided. He was entirely relieved of pain and discomfort within a few hours, and the next day was "'up and around." Relief almost always follows the first treatment, apparently irrespective as to the
cause of the lumbago. I recall a recent case which had persisted for more than three months. This gentleman had taken practically every form of treatment that could be recommended by the most able specialists, had even been to Hot Springs, without any except transient benefit.
He was bent almost double, and for many weeks had not been able to stand erect. This patient was given two aluminum combs and told to
squeeze them for ten or fifteen minutes, while waiting in the ante-room. After being brought into the office, his hands were thoroly "combed" by pressure, from finger tip to wrist.

He straightened out completely after this first treatment, and expressed himself as entirely relieved from pain. He received a similar treatment the following day after which he went
his way rejoicing.

These results are practically uniform. I know of many scores of patients thus cured with a comb.

Sometimes equally good results follow from fastening
hollowed-out spring clothespins on the tips of the fingers, corresponding to the zones in which the lumbago holds forth. Or even from binding heavy bands around these fingers leaving these in position five or ten minutes at a time unless the finger becomes badly discolored sooner, in which case the pressure must be temporarily removed.

One zone therapy enthusiast, who claims that "Treat It By Zone Therapy" should be hung in every doctor's office, while on a pilgrimage to a Shriners' Convention, noticed that the conductor
of the train walked "all doubled up" and seemed to be suffering great pain. It developed that the railroad man had a "misery in his back," had given up work, and had been in a sanitarium for three weeks without obtaining much relief - and also that for the three days prior to his resuming work, he had not been able to "straighten
up," nor make any sudden move, without suffering excruciatingly.

He was invited to come into the smoking compartment for a few minutes, where the doctor put rubber bands on the thumb and forefinger of each of the trainman's hands, and at the same
time made firm pressure with his thumb-nails on these ligatured fingers.

The conductor was not informed of the purpose of this procedure, so his imagination had nothing to work on.

After holding his fingers in this manner for about ten minutes the whistle blew, and the conductor had suddenly to leave his chair. He
straightened up and went out "on the run."

When he came back he laughed and said: ''This is the first time in six weeks I've gotten up or moved without pain. What in thunder have
those little rubber bands to do with lumbago, anyway ?"

The doctor saw this man before leaving the train two hours afterwards, and the trainman volunteered the information that "so far as the lumbago is concerned I have no more feeling than a fish." And these results can be duplicated by any one who will study the zone charts (Figures 1 and 2), and apply the simple technique outlined.

Naturally, in sciatica, and in articular or joint rheumatism, the results have not been so uniformly favorable. For sciatica may be due to hip joint dislocation. Indeed, one of our most famous bone surgeons claims that all cases of sciatica result from a twist, or subluxation of the hip joint which certainly is not true of those
cases cured with a comb, or by electricity, or by some medical measure.

In treating sciatica particular attention must be given the "hip area" of the hand on the same side as the sciatica. This means that the palmar surface of the ring and little finger and the palm
of the hand on that side, as well as the "edge" of the palm, running up over the top of the hand must be thoroughly "combed."

But the best and most rapid relief for sciatica is usually secured by "attacking" the soles of the feet using the comb in the same manner and for the same areas as described for the hands.
In other words, by manipulating the zones in the feet corresponding to the zones in the hands.

Dr. George Starr White, of Los Angeles, California, has invented a mechanical device for this purpose, consisting of a piece of hard wood about five inches in length, cut with deep screw-like threads (see Figures 13 and 15). A heavy, smooth rope is attached to each end of this implement of battle, and the patient uses it with a
long, strong pull for five or ten minutes at a time repeating the maneuver several times daily. Possibly any rough-surfaced, home-made
device might give equally good results.

In acute articular rheumatism, where there are no gross pathological changes or stiffening in the joints, splendid results have followed the use of combs. It should be remembered that the hip area corresponds with the shoulder on the same side, the knee with the elbow, and the ankle with the wrist, etc., and pain is often overcome
more quickly by attacking corresponding parts with pressure or stimulation.

One old lady who suffered terribly in the joints of both hands, and who had not been able to sleep for weeks without an opiate, experienced complete relief after a half dozen treatments with
the comb over the tips of her fingers and thumb. And she was able to sleep soundly thereafter without the use of her usual hypnotic.

A very interesting case of gonorrheal arthritis was reported recently. This man's right knee joint was so painful that he could not bear to have it touched. To bend the right leg at the
knee was out of the question.

Two minutes' pressure on the top and bottom, as well as on the tip of the big toe, completely relieved the pain, and upon testing the joint the soreness seemed to have vanished. The doctor then began carefully bending the knee, and to his surprise, and to the amazement of the patient who hadn't the slightest idea what was being attempted the knee could be flexed (bent) perfectly, without any pain whatever.

As this doctor makes a specialty of treating painful joints by means of heat, light, mud baths, and electricity, and has had a great deal of experience in this work, we were much gratified to hear him say that of all the cases he had ever treated he never had anything seem so miraculous as this. He further stated that he had tried all his methods of treatment to alleviate this man's pain and to be able to flex the knee, but without avail; yet zone therapy, applied at
the proper zone, brought about almost immediate results.

As demonstrating a peculiar phase of zone therapy, and showing how great aches from little corns may grow, here is a very interesting
and instructive case. A patient, suffering from rheumatism in the left shoulder and arm, had, for more than three weeks, been unable to sleep on account of the pain. He had a small callous
growth on the tip of his left thumb, corresponding to the zone in which the pain was located. This was removed, and pressures were made
with a comb on the place where the finger corn had formerly held forth. Within four days he was completely cured.

And this reminds me that a corn doctor is a valuable aid in pressure therapy work. For time and again I have seen pains as far away as
a headache relieved by clearing up the zone occupied and irritated by a large pugnacious corn, which was the actual cause of the headache - foolish-sounding as it may seem.

A little boy with an aggravated case of "wry neck" had, for months, slept upon sand bags to give him neck support. I cauterized the necks
of his teeth (always look to the condition of the teeth in wry neck) with a fine platinum point cautery (which is merely a direct way of stimulating all the zones), and in a few days this youngster was up and running around as well as ever.

Other cases of wry neck have been quite as readily cleared up by pressures on appropriate fingers or the palm of the hand on the side involved or by pressing with a cotton-tipped probe on the proper zones on the posterior wall of the throat, or on the under surface of the tongue and on the floor of the mouth under the tongue.

Most medical men, without stopping longer than two seconds to think about it, will affirm that all these things are ridiculous and absurd.

This, you remember, was what contemporary scientists told Galen and Harvey, and also what the astronomers told Galileo. We spoke in a similar strain of radio activity, the fourth dimension, wireless telegraphy, and aerial navigation. Many erudite members of the medical profession claim that zone therapy and zone analgesia
might be interesting if found in Gulliver's Travels or Munchausen's Romances, but that emphatically they have no place in medical
literature. For every one knows that an egg cannot be made to stand on end.

Yet we are standing this medical egg on end every day.

And there is no reason in the world why any intelligent man or woman, let alone any intelligent doctor, cannot do likewise, and put these
simple and helpful methods into practical application. For it doesn't even require faith.Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ομιλία με θέμα: Οι Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ) στον Πρωταθλητισμό

Τι κοινό έχουν....
ο Διομήδης Άργους, ο Νίκος Γκάλης και ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Ολυμπιακός ΣΦΠ, ο Νίκος Κακλαμανάκης, η Σοφία Μπεκατώρου και η Αιμιλία Τσουλφά, ο Μοχάμεντ Αλί και άλλοι πολλοί γνωστοί και άγνωστοι αθλητές?
Στο 5ο Therapy Planet Festival που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2014
στην Αθήνα, στο "Divani Caravel Hotel"  Ώρα:20:30.
Ομιλία με θέμα:
Οι Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ) στον Πρωταθλητισμό

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Determination of Efficacy of Reflexology in Managing Patients with Diabetic Neuropathy: A Randomized Controlled Clinical Trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3913279/


Abstract

Background. The restricted usage of existing pharmacological methods which do not seem to provide the treatment of diabetic neuropathy may lead to exploring the efficacy of a complementary therapy. In this context, this paper was devoted to evaluate the efficacy of foot reflexology. This health science works on the hypothesis that the dysfunctional states of body parts could be identified by observing certain skin features and be rectified by stimulating certain specific areas mapped on feet. Method. Subjects (N = 58) with diagnosed diabetic neuropathy were randomly distributed into reflexology and control groups in which both group patients were treated with ongoing pharmacological drugs. Reflexology group patients were additionally treated holistically with the hypothesis that this therapy would bring homeostasis among body organ functions. This was a caregiver-based study with a follow-up period of 6 months. The outcome measures were pain reduction, glycemic control, nerve conductivity, and thermal and vibration sensitivities. The skin features leading to the detection of the abnormal functional states of body parts were also recorded and analyzed. Results. Reflexology group showed more improvements in all outcome measures than those of control subjects with statistical significance. Conclusion. This study exhibited the efficient utility of reflexology therapy integrated with conventional medicines in managing diabetic neuropathy.

2.9. Study Design for Reflexology Group Patients

A foot reflexology therapy application protocol was developed to treat the patients holistically. A step-by-step procedure was followed uniformly to stimulate the following RAs: energy balance [], lymphatic system, solar plexus [], adrenal glands, spine, urinary system, digestive system, brain, other endocrine glands, sciatic nerve, knee and hip. The hypothesis of this protocol was that stimulations on these specific areas would establish homeostasis in the functional status of the lymphatic, urinary, digestive and immunity systems together with releasing the mental stress, improving the diabetic control [] and increasing the lower limb activities. The maps of the reflexology areas for these target body parts located on the feet had been followed as per the standard descriptions of various publications [], Indian school of reflexology practice [], and in-house data records.
Moderate pressure, in the range of 30 N/cm2 to 35 N/cm2 as recorded using pedography system, Emed-AT/2, Novel GmbH (Germany) [], with tolerable tenderness was used to generate stimulations. The areas were lubricated with cream of milk without any additive before applying stimulation in order to avoid any adverse effect on the skin due to friction. Each reflexology area was stimulated (average) 15 times of ~20 seconds duration per session with the understanding that stimulations on a particular RA < 10 times did not produce any therapeutical effect and a RA would be overstimulated with continuous stimulations >20 times. One therapy session took ~1/2 hour duration and there were 2 therapy sessions per day.

Nerve Reflexology charts by Walter Froneberg!

http://www.mnt-nrt.de/karten.php

You can read Griet Rondel's (Belgium) presentation "Nerve Reflexology and manual neurotherapy" from our recent Madeira conference here 
http://www.reflexeurope.org/tiki-index.php?page=Upcoming+conference

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

History that is actually verified, well done Mr. Alain Cabello Masseur, merci.

L'intrigante histoire du papyrus du web...OU
Sur la trace des massages dans les tombeaux d'Ikhékhi et d’Ankhmahor en Égypte 4300 ans av. J.-C.

Par Alain Cabello-Mosnier.
P/O le 
CFDRM
Libre de droits non commerciaux.

Rédigé à Paris le : vendredi 5 juillet 2013


http://www.cfdrm.fr/Cabello-Alain_L-intrigante-histoire-du-papyrus-du-web.htm

Ρεφλεξολογία στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής.

Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην απόφοιτο του NHS και συνάδελφο Μυρτώ Χιόνα, εθελόντρια Ρεφλεξολόγος στο Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου Αρεταίειο, η οποία θα μιλήσει 4 Οκτωβρίου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής.
Θα συμμετάσχει με άλλους εθελοντές ΣΕΘ, όπως μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα, στο Κλινικό Φροντιστήριο IV
"Αντιμετώπιση του stress σε ασθενή με χρόνιο πόνο."

Παγκόσμια Εβδομάδα Ρεφλεξολογίας του NHS στο Athens Heart

Όλη την τρέχουσα εβδομάδα (22-28 Σεπτεμβρίου) σπουδαστές της σχολής μας προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ συνεδρίες γνωριμίας με την Ρεφλεξολογία στο Athens Heart, Πειραιώς 180.
Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε για την εκπαίδευση που προσφέρει το NHS στην Ρεφλεξολογία ελάτε να τους ρωτήσετε, ...θα μάθετε από πρώτο χέρι!Πως θα έρθετε!

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ρεφλεξολογία στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής.

Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην συνάδελφο Mirto Chiona εθελόντρια στο Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου Αρεταίειο, η οποία θα μιλήσει 4 Οκτωβρίου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής.
Θα συμμετάσχει με άλλους εθελοντές ΣΕΘ, όπως μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα, στο Κλινικό Φροντιστήριο IV
"Αντιμετώπιση του stress σε ασθενή με χρόνιο πόνο."
Συντονιστής: Μ. Καράβης - αυτό θα έχει ενδιαφέρον και λίγο στρες 


Εβδομάδα Ρεφλεξολογίας 2014

Πλησιάζει η εβδομάδα ρεφλεξολογίας, ετοιμαστείτε να την προωθήσετε και να ενημερώσετε όσους μπορείτε για την δράση μας στο Ιατρείο Πόνου του Αρεταίειο Νοσοκομείου. 
Στο 3:30 ξεκινάει να μιλάει για την ευρύτερη ομάδα, φυσικά και για την ρεφλεξολογία.


Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Research from India

"This work had been carried out with financial support of Indian Council of Medical Research, Government of India."
Conclusions
This study demonstrated that reflexology therapy in addition to pharmacological therapy may be recommended in reducing the neuropathic pain and improving quality of life and may achieve holistic benefits to the patients suffering from diabetic neuropathy. However, the evaluation of reflexology therapy as an adjunctive regimen warrants further investigations to be carried out in a larger sample size amongst various communities.

Mildred Carter: Stop Pain with ReflexologyThis video was originally made in the mid 1980s by renown reflexologist Mildred Carter. She was somewhere in her 80s when it was filmed. Look at her hands -- what amazing technique and strength!

I am a Certified Reflexologist. Ms. Carter's video and books were influential on me. I have always appreciated her matter-of-fact, "low-woo" approach.

This is a very rare program. It is nearly impossible to acquire it. If you can find the tape on eBay, I guarantee that it will not play well. Even if your tape and VCR are pristine, it can't play well due to embedded flaws in the original master.

I have painstakingly digitized and redesigned the video for HD widescreen viewing. I was able to remove many flaws, but so many others remain.

There are so many reflexology videos on YouTube. Know that this one preceded 99.99% of them.

This is my first YouTube video uploaded for public consumption.

Ώτο - Ρεφλεξολογία και πνευμονογαστρικό νεύρο κανείς?

'Tickling' your ear could be good for your heart!
Stimulating nerves in your ear could improve the health of your heart, researchers have discovered. Scientists used a standard TENS machine like those designed to relieve labour pains to apply electrical pulses to the tragus, the small raised flap at the front of the ear immediately in front of the ear canal.
The technique works by stimulating a major nerve called the vagus, which has an important role in regulating vital organs such as the heart. There is a sensory branch of the vagus in the outer ear and, by sending electrical current down the nerves and into the brain, researchers were able to influence outflows from the brain that regulate the heart. Vagal nerve stimulation has previously been used to treat conditions including epilepsy.
Professor Deuchars said: "We now need to understand how big and how lasting the residual effect on the heart is and whether this can help patients with heart problems, probably alongside their usual treatments. The next stage will be to conduct a pre-clinical study in heart failure patients."


Association of Chartered Physiotherapists in Reflex Therapy

Σωματείο Ρεφλεξολόγοι (Reflex therapy) φυσιοθεραπευτές στην Αγγλία, παράγωγο της σχολής Hanne Marquardt

 εκείνοι ισχυρίζονται "θεραπεία" εμείς, no!

Και "κάποιοι" κακώς προβάλουν - διαφημίζουν ακόμα την κ. Χαννε Μαργκουαρτ.

ACPIRT was established in 1992 by a group of physiotherapists led by Christine Jones (FCSP) and Ann Lett (RGN). The group was approved by the CSP in 1993.


Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Παγκόσμια Εβδομάδα Ρεφλεξολογίας 2014


Ετοιμαζόμαστε για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ρεφλεξολογίας 22-28 Σεπτεμβρίου 2014.
Όσοι απόφοιτοι, σπουδαστές και φίλοι του NHS επιθυμείτε να συμμετάσχετε, ενημερώστε μας με μήνυμα τις μέρες, και τις ώρες που επιθυμείτε.

Παρακαλώ ενημερώστε τους συναδέλφους μας.
Η εκδήλωση θα διαρκέσει από την Δευτέρα έως την Κυριακή, από τις 10πμ έως τις 9μμ.

Π.χ. Δευτέρα πρωί - Δημητράκουλας Σπύρος 10πμ - 13:00μμ 6936163040

Ελάτε να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί την Ρεφλεξολογία, να επικοινωνήσουμε τους εαυτούς μας- τους θεραπευτές Ρεφλεξολόγους

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Εισαγωγικές Ομιλίες 2014 - 2015


Εισαγωγικές Ομιλίες 2014 - 2015 (κλικ για περισσότερα)

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δευτέρα 8/9/14
6:00 - 6:30μμ = Ιπποκρατική Μάλαξη

6:30 - 7:00μμ = Ορθοπεδική Ρεφλεξολογία

Δευτέρα 15/9/14
5:00 - 8:00μμ = Ρεφλεξολογία


Παρακολουθήστε τις Εισαγωγικές ομιλίες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε για τα σχετικά μαθήματα και το περιεχόμενο που θα διδαχθείτε φέτος.
Καινούργιοι ορίζοντες ανοίγονται και στους ήδη Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους για να αποκτήσουν μια καινούργια ειδικότητα και να δώσουν μια νέα ώθηση στα επαγγελματικά τους.

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Model Practice Act Public Comment Period – August 2014

from facebook...

Unbelievably the new proposed "Model Practice Act" would REQUIRE accreditation of all massage schools. THIS MUST BE PREVENTED! Accreditation is a preference or financial necessity for some schools. That's totally fine. But a vast number of superb schools in the U.S., such as my own, prefer to put all their energy into the highest quality of education, not into siphoning off their energy into fulfilling burdensome requirements of federal governmental agencies.

This is the worst proposal to come along in massage regulation in my entire 35 years in the profession.

Comment here - https://www.fsmtb.org/content/?id=169

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

“Άνοιξαν” οι αιτήσεις εθελοντισμού για τον Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας (ΚΜΑ)

Σας ενημερώνω ότι “άνοιξαν” οι αιτήσεις εθελοντισμού για τον Κλασσικό Μαραθώνιο
της Αθήνας  (ΚΜΑ) ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 09/11/2014.

Για την ιστορία, είναι η 8η χρονιά όπου εθελοντές Ρεφλεξολόγοι, χειρομαλάκτες και φυσιοθεραπευτές αποτελούν την ομάδα αποκατάστασης του ΚΜΑ. Το εγχείρημα ξεκίνησε με ατομική μου πρωτοβουλία το 2007, και με την πολύτιμη εθελοντική συμμετοχή των συναδέλφων μας, η ομάδα μας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης του ΚΜΑ.  

Μάλιστα, έχοντας τιμηθεί δύο φορές από το ΣΕΓΑΣ, αλλά και με την ετήσια παρουσία μας στον τερματισμό του ΚΜΑ προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες.

Πέραν αυτού, έχουμε δημιουργήσει αυτά τα χρόνια αναμφισβήτητο κλαδικό προηγούμενο. Εξαιτίας της θετικής παρουσίας μας στον ΚΜΑ, το ένα γεγονός μετά το άλλο μας (Ρεφλεξολόγους) οδήγησαν στο εθελοντικό πρόγραμμα στο Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου Αρεταίειο και κατόπιν αυτού,  έμμεσα σε όλα τα άλλα εθελοντικά προγράμματα του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων.

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε παρακαλείστε να συμπληρώσετε την αίτηση εθελοντισμού εδώ: http://www.athensauthenticmarathon.gr/entries/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=volunteers_entry_system

Δυστυχώς η οργανωτική επιτροπή εφοδιάζει με διαπιστεύσεις και t-shirt περιορισμένο αριθμό εθελοντών. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο και οι “υπεράριθμοι” εθελοντές παραλαμβάνουν βεβαίωση εθελοντικής συμμετοχής.

Κριτήρια συμμετοχής:
Ως ομαδάρχης και υπεύθυνος της ομάδας των χειρομαλακτών σας ενημερώνω ότι θα προτιμηθούν όσοι μπορούν να φέρουν το φορητό τους κρεβάτι μάλαξης, και…

          - Μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων (ΣΕΡ), θα ζητηθεί επιβεβαίωση
- Όσοι έχουν ολοκληρώσει την αναγνωρισμένη από το ΣΕΡ διετή εκπαίδευση, αλλά ΔΕΝ είναι μέλη.
- Κατέχουν εκπαίδευση χειρομαλάκτη μίνιμουμ ενός έτους,  θα ζητηθεί επιβεβαίωση
- Φυσιοθεραπευτές, θα ζητηθεί επιβεβαίωση σπουδών

Για την αίτηση:
Στο πεδίο Επάγγελμα: π.χ. Ρεφλεξολόγος, Χειρομαλάκτης, Φυσιοθεραπευτής
Στο πεδίο Τομέας απασχόλησης: το τελευταίο – Τερματισμός
Στο πεδίο Εάν είστε μέλος Εθελοντικής Οργάνωνσης, Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων
Θα χαρώ να τα πούμε και φέτος.

Τώρα πήγαινε συμπλήρωσε την αίτηση!

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο της Ιπποκρατικής εκείνο το Σ/Κ να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην σελίδα του ΚΜΑ από τώρα!


Πληροφορίες για το σεμινάριο εδώ:

http://www.nhs.gr/index.php?option=com_lessons&id=67&lsid=213&Itemid=116

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Σκέφτεσαι να εκπαιδευτείς στην Ρεφλεξολογία? Μην παίζεις με την εκπαίδευση σου!

Πολλά λέγονται και ακούγονται για την συγκεκριμένη εκπαίδευση αλλά και για πολλές ακόμα μεθόδους συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών.

Τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείτε βέβαιο...

Ωστόσο, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εδώ 

http://epagelmata.oaed.gr/list.php?lett=R

αναζητώντας την περιγραφή του επαγγέλματος αλλά και την εκπαίδευση του Ρεφλεξολόγου διαβάζουμε μεταξύ άλλων σημαντικών τα εξής:

Σπουδές:

Σπουδές ρεφλεξολόγου παρέχονται σε κολέγια ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και διαρκούν 2 έτη.
Επίσης, σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται στο εξωτερικό, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο για τους αποφοίτους φυσιοθεραπείας, αισθητικής και εναλλακτικών θεραπειών. 

Όταν αναζητήσετε το που θα εκπαιδευτείτε ζητήστε να σας πουν κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργεί η εν λόγω "σχολή", τι γράφει η απόδειξη που θα πάρεις δηλαδή?
Είναι κολέγιο ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, και όχι από ποιο σωματείο Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται.

Για αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή ακόμα καλύτερα, να μας γνωρίσετε από κοντά στην ενημερωτική ομιλία της Ρεφλεξολογίας που θα γίνει την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Natural Health Science 17:00 - 20:00.

Διευθυνση: Πανδρόσου 31, τ.κ.17564, Παλαιό Φάληρο
Τηλ: 210.9837344 - 210.9825025 - Fax: 210.9849057

Σύμφωνα πάντα με τον ΟΑΕΔ, σχετικά με την εκπαίδευση στις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, τα ίδια ισχύουν.

Και ενώ όλα είναι ομολογουμένως ρευστά, το σίγουρο είναι ότι διαδικτυακά ΔΕΝ διδάσκεται και ούτε μαθαίνεται μία δια χειρών μέθοδος όπως η Ρεφλεξολογία. Επίσης ΔΕΝ διδάσκεται ταχύρρυθμα όπως διατυμπανίζουν διάφοροι σε 15 μέρες.

Ισχύει ο κανόνας "Ότι πληρώνεις παίρνεις!"
Καλή επιτυχία να έχετε.
Fetal activity following stimulation of the mother's abdomen, feet, and hands

AbstractFetal activity during midgestation (M age=19.8 weeks) was studied in response to vibratory stimulation of the mother's abdomen (at the height of thefetal head), foot massage, hand massage, or control condition (no stimulation). Consistent with previous research conducted during midgestation, the fetuses of mothers who received two trials of 3-sec, 60-Hz vibratory stimulation did not show changes in movement. In contrast, the fetuses of mothers who received a 3-min foot massage showed greater movement than the control fetuses. However, stimulating the mother's hand (another highly innervated area) did not increase fetal activity. By late gestation (M age=35.4 weeks), vibratory stimulation resulted in increased fetal activity. These findings replicate previous research indicating that vibratory stimulation to the mother's abdomen does not elicit fetal activity until later in gestation. Furthermore, our findings indicate that stimulating the mothers' feet, but not the hands, can evoke fetal activity in midgestation.
Copyright 2002 Wiley Periodicals, Inc. Dev Psychobiol 41: 396-406, 2002. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 10.1002/dev.10071

Can you diagnose with Reflexology?

Many question what is the benefit of being a member of an association, the benefit of being a RiEN member?
Today we will prove to you that there exists the benefit of acquireing knowledge. 
Knowledge is out there, it is being networked, the "other" question today is "Are you taking advantage of it?".

If you are not RiEN (a member through your national association), then what are you?

Now back to our question. 
This question has been asked many many times in the past, and it will definetely be asked over and over again in the future.We as the RiEN, would like to add to the exisitng available information two interesting 
examples of scientists and physicians requesting this "Reflexology Diagnosis".

The first one was presented by Leila Eriksen (RiEN research group) during our RiEN
AGM in 2008 (Paris May 10th). She spoke to us about the  "Exceptional case history
registry" by NIFAB and NAFKAM and here.

Nifab.no is NAFKAMs (Norway’s National Research Center in Complementary and Alternative Medicine) website for providing the Norwegian population with evidence-based information about complementary and alternative medicine (CAM).

On page 12 of the documents Leila provided us, you can read

The Reflexologists record should contain:

(3rd bullet) Description/evaluation of the client and the clients disease/problems (a reflexological diagnose)

For more information on this, please contact Leila here
http://www.leilaeriksen.dk/da-DK/Velkommen/Engelsk-tekst.aspx

Secondly, having personally attended The First International Symposium on Reflexology and Cancer (ISRAC 2008) Israel Oct. 29th to Oct. 31st 2008.  we remember very well one of the exceptional presentations by Dr. Bibiana Carrasco Domínguez.

You can read her presentation titled Treating Children and Adolescents With Cancer in the Hospital Environment here.

Dr. Carrasco towards the end of her presentation said, "We inform the physicians and nurses of annything important we find (in the feet during their reflexology application). In some cases we found pain on a reflex where there was no correspondance to body pain or site of tumor. Upon describing these finbding to the physicians they explained to us that this "area" is where they suspect metatstasis. In other cases a decrease of felt pain in the reflex zone of the liver coincided with an improvement of Liver enzyme tests. With time, the physicians listen with an increasing interest to the information we provide them with."

It is not our intention to answer this question, rather it is to stimulate research into this question.
We hope we have helped.

As a side note.
It is against the law around the world and against Reflexology Associations constitutions for a Reflexologist to proceed to an action of diagnosis. 
For those who flert with idea, bare in mind that if ever it was proven possible for this to happen, Reflexology would then be considered medicine and our legal status would change. Not necessarily to the better.
Carefull what you wish for, it might happen!

 


Other examples trying to answer this question:

One example of trying to answer this question we can find in 1996, here by William T. Jarvis, Ph.D.

Later on in 2003, was published an interesting article examining again this potential of Reflexology found here.
Correlation study between conventional medical diagnosis and the diagnosis by reflexology (non conventional)

Abstract


BACKGROUND:

Reflexology is a non-conventional method for diagnosis and treatment of physical and medical problems by touching or applying pressure on certain areas on the foot surface. The reflexology method is based on the presumption that all body organs and various systems are represented on the foot surface.

AIM:

The purpose of this study was to test the reliability and validity of the reflexological diagnosis method.

METHODS:

Eighty patients from various clinics and departments in the Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, were examined twice by two different reflexologists. The diagnostics that resulted from these examinations were compared with the conventional medical diagnostics of the same patients. In addition, the level of correlation between the two reflexological examinations was tested.

RESULTS:

Out of 18 body systems in 6 a statistically significant correlation was found between the conventional medical diagnosis and the two reflexological examinations. In 4 body systems, there was a statistically significant correlation between the conventional medical diagnosis and one out of the two reflexological examinations. The systems in which correlation was found are characterized by having a defined anatomic region. The examination of the significance of the diagnoses regarding the components of the body systems resulted in statistical significance in only 4 out of the 32 components. Between the two reflexological examinations, a statistically significant correlation was found in 14 out of the 18 body systems, and in only 15 out of the 32 system components.

CONCLUSION:

The reflexology method has the ability to diagnose (reliable and valid) at a systematic level only, and this is applicable only to those body systems that represent organs and regions with an exact anatomic location.
PMID:
 14518162 [PubMed - indexed for MEDLINE]

CONCLUSION:
Despite certain limitations to the data provided by this study, the results do not suggest that reflexology techniques are a valid method of diagnosis.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11068346


https://www.yumpu.com/en/document/view/6109872/the-physiological-basis-of-reflexology-and-its-use-as-a-expectancy
The physiological basis of reflexology and its use as a ... - Expectancy

One in Hebrew also [Correlation study between conventional medical diagnosis and the diagnosis by reflexology (non conventional)] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14518162Written By Spiros Dimitrakoulas Reflexologist RiEN Board