Google Website Translator Gadget_________ ATTENTION "Αγγλικά" is ENGLISH !!!!!

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΑναδημοσιέυεται από το τεύχος 32 Ιουλίου - Αυγούστου της εφημερίδας Holistic Life, Ανεξάρτητη Περιοδική Έκδοση για τις Συμπληρωματικές & Εναλλακτικές Θεραπείες με την άδεια της σύνταξης
Η έρευνα ολοκληρώθηκε
Η Ελλάδα έχει τα δικά της στοιχεία!
Σχετικά με την έρευνα:

Η υποστήριξη όλων των παραγόντων που αντιλήφθηκαν και αξιολόγησαν αυστηρά τον στόχο μας, σήμερα μας δίνουν την δυνατότητα να τολμήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την δημοσίευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας για την αξιολόγηση των Σ.Ε.Θ στη χώρα μας.
Ο Σκοπός της έρευνας:
Την τελευταία δεκαετία ενώ άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν περάσει σε ένα καλά οργα-νωμένο και “στεγανό” σχήμα για τις Σ.Ε.Θ, η Ελλάδα παραμένει στάσιμη με σημαντική έλλειψη πληροφόρησης προς τον πολίτη. Η ομάδα μας δεν σταματά στις εκδοτικές της επιδιώξεις, και θεωρεί απαραίτητη την προσπάθεια συλλογής περισσότερων και πιο εύστοχων δεδομένων, κάνοντας έτσι τον τίτλο Holistic Life έναν ενεργό παράγοντα στο χώρο της υγείας. Η συλλογή των δεδομένων αυτών θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα που θα αφορούν τα κενά πληροφόρησης που έχει ο Έλληνας πολίτης σχετικά με τις Σ.Ε.Θ. Το ερωτηματολόγιο αυτό το θεωρούμε ένα πρώτο μικρό αλλά σημαντικό βήμα από μια σειρά οργανωμένων βημάτων με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση.
Η βάση δεδομένων:
Το ερωτηματολόγιο κυκλοφόρησε για ένα έτος και στη συνέχεια τα στοιχεία αναλύθηκαν και ταξινομήθηκαν. Στη συνέχεια, το υλικό αυτό θα περάσει τα σύνορα της Ελλάδας. Σαν πρώτη επίσημη έρευνα για τον Ελλαδικό χώρο θα μοιραστεί σε Ευρωπαϊκούς συλλόγους των Σ.Ε.Θ οι οποίοι εδώ και καιρό μας έχουν ζητήσει περισσότερα στοιχεία που θα αφορούν την εξέλιξη του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας.
Η Υποστήριξη:
Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε την συμπαράσταση μη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλόγων, εταιρειών και σωματείων που προσφέρθηκαν να διανείμουν το ερωτηματολόγιο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο χαίρει την υποστήριξη του European Forum for Complementary & Alternative Medicine του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία (www.epha.org), όπου και μας βοήθησε για την σύνταξη της δομής του.
Διάρκεια:
Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα του περιοδικού Holistic Life σε συνεργασία με τις εκδόσεις ETRA Publishing κατά την διάρκεια του έτους 2008. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου του 2008 και έληξε την 20η Δεκεμβρίου του 2008.
Το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα συντάχθηκε με την βοήθεια του EFCAM .
Περιβάλλον της έρευνας:
Η έρευνα στόχευσε στην συλλογή πληροφοριών μέσα από τον ήδη υπάρχοντα χώρο των Σ.Ε.Θ. Σε αυτό τον στόχο μας βοήθησαν αρκετά σωματεία, σχολές, κέντρα θεραπείας τα οποία και ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση τους.
Ηλικίες: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 6 βασικές ηλικιακές περιόδους: 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-70, 70-85. Υπήρξαν ερωτηματολόγια τα οποία ήταν άρτια συμπληρωμένα από πρόσωπα τα οποία δεν είχαν σημειώσει την ηλικία τους. Για το λόγο αυτό, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την δυναμική της έρευνας συμπεριλάβαμε τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αυτών με την ένδειξη «Χωρίς ηλικία».
Αστοχία:
Κατά την ανάλυση και καταμέτρηση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκαν και άκυρα ερωτηματολόγια στα οποία δεν υπήρχαν συμπληρωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προσώπου. Αυτά τα ερωτηματολόγια δεν τα συμπεριλάβαμε στην έρευνα.

Περίληψη των αποτελεσμάτων για κάθε ερώτηση ξεχωριστά:Ακολουθούν περιληπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσοι επιθυμούν τα πλήρη στοιχεία 28 σελίδων με πίνακες, διαγράμματα και συγκριτικά στοιχεία, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλλούν με e-mail.

1. Πώς πληροφορηθήκατε για τις Σ.Ε.Θ;
Απο: φίλο: 65%, βιβλίο: 9%, internet: 5%, περιοδικό: 16%, ραδιόφωνο: 1%, τηλεόραση: 6%
2. Έχετε δοκιμάσει κάποιον από τους Συμπληρωματικούς / Εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας;
Ναι: 84%, Οχι:16%
Για όσους απάντησαν θετικά στο παραπάνω ερώτημα, ακολούθησε η υποερώτηση 2β:2β. Ποια μέθοδος/θεραπεία ήταν αυτή;
2γ. Εφαρμόζοντας αυτή τη θεραπεία έχετε δει κάποια αποτελέσματα; Ναι: 98%, Όχι:2%
2δ. Εάν απαντήσατε ΝΑΙ βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από το αποτέλεσμαΠολύ καλά: 67%, Καλά: 28%, Μέτρια: 5%
3. Σε πόσο χρονικό διάστημα ξεκίνησε να έχει αποτελέσματα η θεραπεία σας;Αμέσως: 40%, 1 εβδομάδα:19%, 2 εβδομάδες:12%, 3 εβδομάδες: 6%, 1 μήνα: 10%, 2-4 μήνες: 13%
4. Ο θεραπευτής που εμπιστευτήκατε ήταν συμβατικός ή μη συμβατικός ιατρός;
Ιατρός:
31%, Μη ιατρός: 69%
Έχει σημασία για εσάς;: Δεν έχει: 74%, Έχει: 26%
5. Ο θεραπευτής σας είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο Σύλλογο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό;Είναι: 93%, Δεν είναι: 7%
Έχει σημασία για εσάς; Έχει: 60%, Δεν έχει: 34%
6. Τα φάρμακα ή την αγωγή σας την προμηθεύεστε από κάποιο φαρμακείο ή άλλο κατάστημα;
Φαρμακείο: 80%, Άλλο κατάστημα: 20%
7. Γιατί προτιμήσατε μια Συμπληρωματική/Εναλλακτική θεραπεία αντί τη συμβατική ιατρική; Αδιέξοδο: 96%, Οικονομικοί λόγοι: 4% - Συμπληρωματικά απαντήθηκαν τα εξής: Αξιοπιστία: 24%, Καλύτερη αντιμετώπιση: 13%, Χωρίς παρενέργειες: 26%, Φυσική μέθοδος: 18%
8. Γνωρίζετε ότι σε Ευρωπαϊκές ή και άλλες χώρες κάποιες από τις Σ.Ε.Θ έχουν αναγνωριστεί;Ναι: 78%, Όχι: 22%
9. Σημειώστε τις θεραπείες που σας είναι πιο γνωστές. Ομοιοπαθητική: 13%, Βελονισμός: 10%, Ρεφλεξολογία: 9%, Ψυχοθεραπεία: 8%, Αρωμ/πεία: 8%, Shiatsu: 7%, Βοτανοθεραπεία: 6%, Ιάματα Bach: 5%, Χειροπρακτική: 5%, Ιριδολογία: 4%, Thai massage: 4%, Φυτοθεραπεία: 3%, Ayurveda: 3%, Π.Κ.Ι: 3%, ΚρανιοΙερή: 2%, Συστημική 2%, Ανθοθεραπεία 2%, Ομοτοξικολογία: 1%, Bowtech: 1%
10. Νομίζετε ότι θα βοηθούσε η αναγνώριση εκλαϊκευμένων βιβλίων για την καλύτερη κατανόηση των Σ.Ε.Θ που δεν γνωρίζετε;Ναι: 89%, ΄Όχι: 11%
11: Θεωρείτε απαραίτητη την θεσμοθέτηση των Σ.Ε.Θ. στην Ελλάδα για την ασφάλεια του πολίτη; Ναι: 86%, Όχι: 14%
12. Το κρατικό σύστημα υγείας σας ικανοποιεί;Ναι: 4%, Όχι: 96%
13. Γνωρίζετε ότι κάποιες Σ.Ε.Θ εφαρμόζονται σε κάποια γνωστά κρατικά νοσοκομεία;Ναι: 37%, Όχι: 63%
14. Σε ενδεχόμενη νοσηλεία σας θα προτιμούσατε την εφαρμογή μιας συμπληρωματικής θεραπείας (σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική σας αγωγή); Ναι: 95%, Όχι: 5%
15. Νομίζετε ότι θα σας βοηθούσε σε προσωπικό επίπεδο η εκπαίδευση σας σε κάποια Σ.Ε.Θ.;Ναι: 77%, Όχι: 23%
16. Η εκπαίδευση σας σε σεμιναριακό επίπεδο θεωρείτε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να εξασκείτε επαγγελματικά την θεραπεία αυτή;Ναι: 57%, Όχι: 43%
17. Θα θέλατε οι Σ.Ε.Θ. από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας; Ναι: 98%, Όχι: 2%

http://www.etra.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: